• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:دیدگاه های فقهی امام خمینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • آ

 • آب

 • آب انگور

 • آب باران

 • آب بینی

 • آب جاری

 • آب چاه

 • آب حمام

 • آب دهان

 • آب راکد

 • آب زمزم

 • آب غصبی

 • آب قلیل

 • آب کثیر

 • آب کر

 • آب لوله

 • آب مشتبه

 • آب مشکوک

 • آب مضاف

 • آب مطلق

 • آب نجس

 • آب نوشیدن روزه‌دار

 • آباد کردن مساجد

 • آب‌پاشی

 • آبجو

 • آبستنی

 • آبشار

 • آبیاری

 • آثار بیع

 • آثار زنا (قرآن)

 • آثار مسجد

 • آخر وقت

 • آداب استسقا

 • آداب زناشویی

 • آداب قضاوت

 • آدامس

 • آدم‌ربایی (فقه)

 • آذوقه

 • آرنج

 • آروغ

 • آسیاب

 • آسیب‌های قضاوت (قرآن)

 • آفاقی

 • آلات تذکیه

 • آلات صید

 • آلات قمار

 • آلات لهو

 • آمادگی‌های قبل از احرام

 • آموزش سحر

 • آمیزش

 • آمیزش با حیوان

 • آمیزش به شبهه

 • آه

 • آهک

 • آهن

 • آهو

 • آیه اجرای لعان

 • آیه استمتاع

 • آیه امانات

 • آیه امانت

 • آیه تحریم

 • آیه جلد

 • آیه حد زنا

 • آیه حد سرقت

 • آیه حد قذف

 • آیه حرث

 • آیه سجده

 • آیه سرقت

 • آیه فراش

 • آیه قذف

 • آیه قذف (علوم قرآنی)

 • آیه کلاله

 • آیه لعان

 • آیه لعان (علوم قرآنی)

 • آیه متعه (فقه)

 • آیه محاربه

 • آیه محاربه (علوم قرآنی)

 • آیه محرمات

 • آیه نشوز

 • ا

 • ابریشم

 • ابضاع

 • اتلاف

 • اتهام

 • اثبات زنا (قرآن)

 • اجابت

 • اجاره اموال کودک

 • اجازه (فقه)

 • اجازه در ازدواج (قرآن)

 • اجازه کاشف

 • اجباء

 • اجتهاد (فقه)

 • اجتهاد متجزی

 • اجتهاد مطلق (متجزی)

 • اجحاف

 • اجرای حد زن حامله

 • اجرای حد زن شیرده

 • اجرای حد سرقت

 • اجرای حدّ محاربه

 • اجرای حکم رجم

 • اجرای حکم قصاص

 • احتراق

 • احتشاش

 • احتطاب

 • احتکار (فقه)

 • احرام

 • احرامی

 • احصار

 • احصار و صدّ

 • احصان رجم

 • احصان قذف

 • احضار (فقه)

 • احضار شهود (قرآن)

 • احضار متخاصمین (قرآن)

 • احکام ازدواج

 • احکام ازدواج (قرآن)

 • احکام امانت

 • احکام اهل کتاب

 • احکام ایام تشریق

 • احکام تجزی

 • احکام خیارات (حقوق خصوصی)

 • احکام طواف

 • احکام عقد

 • احکام فقهی بکارت

 • احکام نسب (حقوق خصوصی)

 • احکام نکاح بر صغار

 • احکام وقت نماز

 • احکام ولی فقیه

 • احلال

 • احیای موات

 • احیای موات توسط کودک

 • اختصار

 • اختصاص (فقه)

 • اختلاف سوق

 • اخته

 • اختیارات ولی فقیه

 • اخفات

 • اداء (فقه)

 • ادام

 • ادای امانت (قرآن)

 • ادراک (فقه)

 • ادعای حاملگی

 • ادله اثبات دعوی

 • ادماء

 • ادنی الحل

 • اذان

 • اذان اعلام

 • اذان ذکری

 • اذان سوم

 • اذان نزد شیعه

 • اذان و اقامه

 • اذان و اقامه در گوش نوزاد

 • اذن در ازدواج (قرآن)

 • اراضی موات (حقوق خصوصی)

 • اراضی موات (فقه)

 • ارباب فروض

 • ارت

 • ارتداد (فقه)

 • ارتداد فطری (مانعیت)

 • ارث (فقه)

 • ارث حمل (فقه)

 • ارث دیه جنین

 • ارخاء ستر

 • ارش

 • ارش جزائی (حقوق جزا)

 • ارغام

 • ارفاق

 • ارکان اقرار

 • ارکان حج

 • ارکان روزه

 • ارکان عمره

 • ارکان کعبه

 • ازار

 • ازاله

 • ازدواج (فقه)

 • ازدواج (قرآن)

 • ازدواج با اهل کتاب (قرآن)

 • ازدواج با خواهر همسر (قرآن)

 • ازدواج با غیر مسلمان

 • ازدواج زن شیعه با مرد سنی

 • ازدواج موقت (فقه)

 • ازدواج موقت با اهل کتاب

 • اسباب شرعی

 • استبراء

 • استبصار (مستبصر)

 • استتابه

 • استحاله

 • استحداد

 • استخوان

 • استرداد (فقه)

 • استطاعت (فقه)

 • استطاعت جعلی

 • استظهار

 • استعلام (فقه)

 • استفراغ

 • استفضال

 • استقرار

 • استقرار حج

 • استقلال

 • استلام

 • استلحاق

 • استماع

 • استمتاع

 • استمنا

 • استنجا

 • استنقاع

 • استهلاک

 • استیفاء (فقه)

 • استیفای حقوق کودک

 • استیل

 • اسقاط

 • اسقاط حق (حقوق خصوصی)

 • اسقاط خیارات (حقوق خصوصی)

 • اسماع

 • اسناد رسمی

 • اسنان فرائض

 • اشاره

 • اشتباه (فقه)

 • اشعار

 • اشهار

 • اصرار بر گناه صغیره

 • اصلاح امور یتیمان (قرآن)

 • اصلاح سارق (قرآن)

 • اصلاح قذف کنندگان (قرآن)

 • اصیل

 • اضراب (فقه)

 • اطلاع بر عورات

 • اعاده مال مسروقه به حرز

 • اعتزال

 • اعفاف

 • اعلی القیم

 • اعور

 • افاضه

 • افترا به همسر (قرآن)

 • افتراش

 • افتضاض

 • افضاء

 • افق (فقه)

 • افکندن

 • اقاله (حقوق خصوصی)

 • اقاله (فقه)

 • اقامت

 • اقامه

 • اقامه حدود

 • اقباض

 • اقتدا

 • اقرار (فقه)

 • اقسام بیع

 • اقسام روزه

 • اقسام ظرف

 • اقسام موات

 • اقصی الحمل

 • اقل حمل

 • اکسال

 • التزام

 • الحاد (فقه)

 • الفاظ عقود

 • اماکن اربع

 • اماکن عمومی

 • اماله (فقه)

 • امام جماعت

 • امام جمعه

 • امام راتب

 • امانت

 • امانت (قرآن)

 • امانت در قرآن

 • امانت شرعی

 • امانت مالکی

 • امانت‌داری

 • امانتداری (قرآن)

 • امتناع (فقه)

 • امساک

 • امضاء

 • اموال قیمی (حقوق خصوصی)

 • اموال مثلی و قیمی (حقوق خصوصی)

 • امهال

 • انبات

 • انتساب

 • انتصاب

 • انتظار

 • انتقال خون

 • انحناء

 • انزال

 • انشاء (فقه)

 • انعقاد بیع

 • انعقاد نماز جماعت با کودک

 • انفراد

 • انفیه

 • انکار

 • انکار بعد از اقرار در حدود

 • انگشت

 • انگشتر

 • انواع افتراء

 • انهاء حکم

 • اوداج اربعه

 • اوصاف عقد بیع

 • اوقات نماز

 • اوقات نماز شب

 • اولیای تصرف

 • اهل ذمه

 • اهل کتاب

 • اهلی

 • اهلیت (فقه)

 • اهمیت امانت

 • ایجاب (حقوق خصوصی)

 • ایجاب (فقه)

 • ایجاب و قبول (حقوق خصوصی)

 • ایجاب و قبول (فقه)

 • ایجار

 • ایستادن

 • ایقاب

 • ایقاع (فقه)

 • ایلا

 • إ

 • إفترا

 • ب

 • باران

 • باز

 • بازار (فقه)

 • باکره

 • بالش

 • بالکن

 • بامداد

 • بایر

 • بت

 • بخس

 • بدل (فقه)

 • بدل حیلوله

 • بدل مال مغصوب (حقوق خصوصی)

 • بذر

 • برائت رحم

 • برادر زاده

 • برادر زن

 • برخورد مدعی علیه با دعوی

 • بررسی ازدواج موقت

 • برهنگی

 • بضع

 • بقا بر جنابت

 • بکارت

 • بکر

 • بلاد کبیره

 • بلد

 • بلعیدن مال در حرز

 • بلندگو

 • بلیغ

 • بنو اعیان

 • بو

 • بوسیدن

 • بومادران

 • بوی خوش

 • بویایی

 • بهتان

 • بیتوته

 • بیداری

 • بیضه (فقه)

 • بیع (فقه)

 • بیع اشتراک

 • بیع اقاله

 • بیع اکراهی

 • بیع بثمنین

 • بیع تولیه

 • بیع خیار رویت

 • بیع خیاری (حقوق خصوصی)

 • بیع خیاری (فقه)

 • بیع شرعی

 • بیع صوری

 • بیع عقدی

 • بیع عینه

 • بیع فضولی (تعدد فضول)

 • بیع فضولی (فقه)

 • بیع کالی به کالی (فقه)

 • بیع کالیء به کالیء

 • بیع کودک

 • بیع مرابحه

 • بیع مساومه

 • بیع مواضعه

 • بیع موامره

 • بیع نسیه

 • بیع نقد

 • بیماری

 • بیماری برص

 • بیماری روانی (فقه)

 • بینایی

 • بینه (فقه)

 • بینه (واژگان قرآنی)

 • بینه تعدیل

 • بیّنه خارج

 • بیّنه داخل‌

 • بینی

 • بیوه

 • بیهوشی

 • پ

 • پایان حضانت

 • پدر (فقه)

 • پدر زن

 • پدر شوهر

 • پرتاب

 • پرستاری

 • پرنده

 • پرنده شکاری

 • پستان

 • پلاستیک

 • پله

 • پند (فقه)

 • پوشاک

 • پوشاندن پا (دانشنامه‌حج)

 • پیراهن

 • پیری (فقه)

 • پیسی

 • پیشینه ولایت فقیه

 • پیمانه

 • پیوستن علم قاضی به بینه

 • پیوند نسبی

 • ت

 • تادیب

 • تازیانه

 • تازیانه (قرآن)

 • تام الخلقة

 • تأثیر حمل بر تقسیم ترکه

 • تبازخ

 • تبدل اجتهاد

 • تبدل تقلید

 • تبعید محاربان (قرآن)

 • تجزی اجتهاد

 • تجزی در اجتهاد

 • تجنیح

 • تجهیز

 • تحجیر

 • تحذیر (فقه)

 • تخلیه

 • تخلیة السرب

 • تخم

 • تخنث

 • تخوی

 • تخییر ابتدایی

 • تخییر استمراری

 • تداعی (فقه)

 • تدبیح

 • تدهین (فقه)

 • تذکیه

 • تذکیه در فقه

 • تراشیدن

 • ترامی

 • ترامی الضمان

 • تربیت کودک

 • تربیت کودکان بی‌سرپرست

 • ترجیع (فقه)

 • ترک حج

 • ترک نماز

 • ترکه (فقه)

 • تسبیح صغری

 • تسبیح کبری

 • تسبیحات اربع

 • تسبیحات ثلاث

 • تسلیم (سلام کردن)

 • تسلیم (سلام نماز)

 • تسمیع

 • تشریح (فقه)

 • تشریع لعان (قرآن)

 • تشریک

 • تشنگی

 • تشهد

 • تصرف (فقه)

 • تصرف اولیا در اموال صغار

 • تصرف در فقه

 • تصرفات ولی قهری به نفع خود

 • تصلیب محاربان (قرآن)

 • تطبیق

 • تعدد جنین اسقاط شده

 • تعزیر زناکاران (قرآن)

 • تعطیل حدود

 • تعلم سحر (قرآن)

 • تعلیق

 • تعنیس

 • تغلیظ

 • تغلیظ سوگند

 • تغییر جنسیت

 • تغییر جنسیت (انواع و حکم آن‌ها)

 • تغییر جنسیت (دامنه فقهی آثار آن)

 • تفحج

 • تفخیذ

 • تقسیط

 • تقسیم‌بندی گناهان

 • تقصیر

 • تقلص

 • تقلید (فقه)

 • تقلید ابتدایی

 • تقلید حی

 • تقلید متجزی

 • تقلید میت

 • تقوا در اموال یتیمان (قرآن)

 • تقوا در گواهی (قرآن)

 • تکبیر رکوع

 • تکبیر سجود

 • تکبیر قنوت

 • تکبیر قیام

 • تکبیرات افتتاح

 • تکبیرات عید

 • تکبیرة‌الاحرام

 • تکدی (فقه)

 • تکلم

 • تلاحق

 • تلبید

 • تلبیه

 • تماس

 • تمطی

 • تمکین (فقه)

 • تملیک

 • تنبیه بدنی کودکان (فقه)

 • تنجیز

 • تنعیم

 • تنفیذ

 • توارث

 • توارد شهود

 • توافق

 • توبه از زنا (قرآن)

 • توبه از سرقت (قرآن)

 • توبه از قذف (قرآن)

 • توبه از محاربه (قرآن)

 • توبه حکمی

 • توبه زناکاران (قرآن)

 • توبه فقهی

 • توبه و قبولی گواهی (قرآن)

 • توجه

 • تور

 • توشه

 • توقیع رجوع به فقها در عصر غیبت

 • توقیعات

 • توقیعات امام زمان

 • توقیعات وارده از امام زمان

 • تولیه

 • تهدید جادوگران‌ (قرآن)

 • تهدید قاذف (قرآن)

 • تهدید محاربان (قرآن)

 • تهمت (فقه)

 • تهمت زنا (قرآن)

 • تیغ

 • ث

 • ثبوت دیه بر عاقله

 • ثمن

 • ثمن المثل

 • ثویه

 • ج

 • جادو (سحر)

 • جاسوس

 • جامد

 • جاندار

 • جاه

 • جؤجؤ

 • جب

 • جبین

 • جحفه

 • جحفه (دانشنامه‌بزرگ‌اسلامی)

 • جد

 • جد السیر

 • جدال (فقه)

 • جذام

 • جراحی پلاستیک

 • جرح

 • جرح و تعدیل شهود

 • جلسه خواستگاری

 • جماعت

 • جمره اولی

 • جمره عظمی

 • جمره عقبه

 • جمره وسطی

 • جمع (فقه)

 • جمل (حیوان)

 • جنابت زنان

 • جنایات علیه کودک

 • جنون (فقه)

 • جنین

 • جوجه

 • جهاز

 • جهیزیه

 • جیب بر

 • چ

 • چاه

 • چای

 • چشایی

 • چشم

 • چشمه

 • چشیدن

 • چکاوک

 • چموشی

 • چنگال

 • ح

 • حائل

 • حاجب

 • حاضن

 • حاکم

 • حاکم در فقه

 • حاکم شرع

 • حبس برای اقامه حد

 • حبس برای پیش‌گیری از زنا

 • حبس زن زنا دهنده

 • حبس زنا کننده با خواهر خویش

 • حبس زناکار مجرد

 • حبس زوج خودداری کننده از لعان

 • حبس مدعی علیه

 • حبس مرد ممسک بر زنا

 • حبس مولی امتناع کننده از رجوع یا طلاق

 • حج

 • حج افراد

 • حج بانوان

 • حج بذلی

 • حج بلدی

 • حج پیاده

 • حج تمتع

 • حج قران

 • حج کودک

 • حج مبتول

 • حج مستقر

 • حج نذری

 • حج نیابتی

 • حج واجب

 • حجب (فقه)

 • حجر کودک

 • حجة الاسلام (حج)

 • حجیت ید برای ذو الید

 • حد (فقه)

 • حد ترخص

 • حد زنا (قرآن)

 • حد سرقت (قرآن)

 • حداد (اجرا کننده حد)

 • حداد (ترک زینت در عده وفات)

 • حداد (فقه)

 • حدث

 • حدقه

 • حدود

 • حدود الهی

 • حدودالله

 • حدودالناس

 • حدیبیه

 • حرام زاده

 • حرام‌گوشت

 • حرز

 • حرز (حقوق جزا)

 • حرز (فقه)

 • حرمت ابدی

 • حروف مبانی

 • حروف معانی

 • حس (فقه)

 • حسب

 • حسن ظاهر

 • حصان

 • حضر

 • حضور در مسجد

 • حق اختصاص

 • حق الزحمه ولی

 • حق انتفاع (فقه)

 • حق تولیت

 • حق حضانت کودک

 • حق دعوا

 • حق رجوع

 • حق سبق

 • حقوق حیوانات

 • حقوق کودک در اسلام

 • حقوق کودک در نسب

 • حقیقت جمره

 • حکم افترا (قرآن)

 • حکم امانت (قرآن)

 • حکم حداد

 • حکم حدود (قرآن)

 • حکم دفاع (قرآن)

 • حکم زنا (قرآن)

 • حکم سحر (قرآن)

 • حکم سرقت (قرآن)

 • حکم سنگ‌سار

 • حکم صیغه

 • حکم ضمان

 • حکم ظهار

 • حکم عاریه

 • حکم غش

 • حکم غنیمت

 • حکم غیابی

 • حکم فسخ

 • حکم فضولی

 • حکم فقاع

 • حکم قذف (قرآن)

 • حکم لعان (قرآن)

 • حکم محارب (قرآن)

 • حکومت اسلامی

 • حکومت دینی

 • حلال زاده

 • حلیله

 • حنظل

 • حیات مادر هنگام مرگ جنین

 • حیازت مباحات

 • حیض (فقه)

 • حیله

 • حیوان

 • خ

 • خاک

 • خاله

 • خاله زاده

 • ختنه گاه

 • خدمه کاروان

 • خذف

 • خرچنگ

 • خرگوش

 • خسوف

 • خشت

 • خضر (سبزیجات)

 • خطابه (فقه)

 • خطبه خواستگاری

 • خفه کردن

 • خلط

 • خلع

 • خلل در نماز

 • خلوت (فقه)

 • خلوق

 • خلیه

 • خمر (فقه)

 • خمره

 • خواستگاری

 • خواهر

 • خواهر زن

 • خودکشی (فقه)

 • خورشید

 • خوف از نشوز (قرآن)

 • خوف فتنه

 • خوک

 • خون دماغ

 • خویشاوندی

 • خیار (فقه)

 • خیار تأخیر

 • خیار تبعض صفقه

 • خیار تدلیس (فقه)

 • خیار تفلیس

 • خیار حیوان (حقوق خصوصی)

 • خیار حیوان (فقه)

 • خیار رد ثمن

 • خیار رویت

 • خیار شرط

 • خیار عیب

 • خیار غبن

 • خیار غریم میت

 • خیار ما یفسد من یومه

 • خیار مؤامره

 • خیار مجلس (حقوق خصوصی)

 • خیمه

 • د

 • دادخواهی

 • دارو

 • داغ (فقه)

 • دامان

 • دایگی

 • دایی

 • دایی‌زاده

 • دبر

 • دخانیات

 • دختر

 • در

 • دریا

 • دشنام

 • دعاوی کودک

 • دعای توجّه

 • دعوا (فقه)

 • دعوت پیامبر به نماز شب

 • دفاع

 • دفاع (اصطلاحات نظامی)

 • دفاع (قرآن)

 • دفاع مشروع (حقوق جزا)

 • دفاع نظامی (قرآن)

 • دلایل ولایت فقیه

 • دنبلان

 • دندان

 • دوخته

 • دود

 • دوره‌گرد

 • دوری

 • دوقلو

 • دویرة الأهل

 • دهان

 • دیاثت

 • دیدن

 • دین (فقه)

 • دین (قرض)

 • دیه جنین

 • ذ

 • ذات الأقراء

 • ذات عِرق

 • ذبح

 • ذو الحلیفه

 • ذو الید

 • ذوق عسیله

 • ر

 • راکب التعاسیف

 • رانندگی

 • راهزن

 • راهزنی (حقوق جزا)

 • ربوی

 • ربیب

 • ربیبه

 • رتق

 • رجفه

 • رجم

 • رجوع

 • رجوع از ابراء

 • رجوع از اقرار

 • رجوع به کفایت

 • رجوع مجتهد به غیر

 • رختخواب

 • رد

 • رشوه (فقه)

 • رشوه در قضا (قرآن)

 • رعد و برق

 • رکعت

 • رکن

 • رکن یمانی

 • رکوع

 • رگ

 • رگ زنی

 • رمی جمره

 • رواق

 • روبند

 • روز ترویه

 • روز قر

 • روز نفر

 • روزه (فقه)

 • روزه اباحه

 • روزه اذن

 • روزه بدل بدنه

 • روزه بدل قربانی

 • روزه تادیب

 • روزه حاجت

 • روزه حرام

 • روزه دهر

 • روزه سکوت

 • روزه سنت

 • روزه عیدین

 • روزه کفّاره

 • روزه کودک

 • روزه مستحب

 • روزه مکروه

 • روزه نذر

 • روزه نذر معصیت

 • روزه واجب

 • روزه وصال

 • روستایی

 • روغن

 • رهن کودک

 • ریبه

 • ریحان

 • ریش

 • ز

 • زایمان

 • زعفران

 • زکات

 • زلزله

 • زمان پرداخت اجرت

 • زمرد

 • زمزم

 • زمین آباد

 • زمین گیر

 • زمین مفتوح عنوه

 • زن باردار

 • زن شوهردار

 • زنا

 • زنا با کودک

 • زنازاده

 • زناشویی

 • زنبور

 • زنجبیل

 • زوجیت

 • زیر بغل

 • زینت کردن مسجد

 • زینت نمازگزار

 • س

 • ساختن مسجد

 • سارق (قرآن)

 • سبزی

 • سبقت

 • سجاده

 • سجده

 • سجده بر نجاسات

 • سجده تلاوت

 • سجده سهو

 • سجده قضایی

 • سجده لقمان

 • سحر (به کسر سین) (قرآن)

 • سر

 • سربریدن جانوران

 • سرپرستی کودک

 • سرپرستی یتیمان

 • سرقت (فقه)

 • سرقت (قرآن)

 • سرین

 • سعی

 • سفر شرعی

 • سفر عرفی

 • سقط‌ جنین (فقه)

 • سقط جنین در اثر ترس مادر

 • سقط عمدی جنین

 • سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار

 • سگ

 • سگ آبی

 • سگ سلوقی

 • سگ‌شکاری

 • سلاح

 • سلامتی

 • سلطه (فقه)

 • سم

 • سنگ

 • سنگ ریزه

 • سنگینی

 • سور عزائم

 • سوزاندن

 • سوق المسلمین

 • سوگند استظهاری در قوانین مدنی

 • سوگند غیر منکر

 • سوگند مدعی علیه

 • سه طلاقه

 • سهام فرائض

 • سیاحت

 • سیمان

 • سینه

 • ش

 • شاخص (فقه)

 • شاذروان

 • شاهد (حقوق)

 • شاهد (فقه)

 • شأن

 • شب زفاف

 • شبانه روز

 • شباهت

 • شبهه عقد

 • شتر

 • شتر مرغ

 • شرائط روزه

 • شراب خوار

 • شرایط شاهد (حقوق جزا)

 • شرایط شاهد (قواعد فقه)

 • شرایط طواف

 • شرایط قضاوت‌ (قرآن)

 • شرایط گواهان (قرآن)

 • شرایط مجتهد

 • شرایط ولی فقیه

 • شرایط همسر

 • شرط ضمن عقد

 • شروط صحت نکاح صغار

 • شروط ضمن عقد

 • شروط ضمن عقود جایز

 • شعبده

 • شعر (فقه)

 • شفع و وتر

 • شقاق

 • شلوار

 • شمارشی

 • شمشیر

 • شنوایی

 • شنیدن

 • شوهر خواهر

 • شوهر داری

 • شهاب

 • شهادت (حقوق جزا)

 • شهادت (فقه)

 • شهادت اصل

 • شهادت چهار نفر

 • شهادت حسبه

 • شهادت دادن کودک

 • شهادت دو مرد

 • شهادت زنان

 • شهادت سوم در اذان

 • شهادت سه نفر

 • شهادت فرع

 • شهادت کذب (حقوق جزا)

 • شهادت یک مرد به قسم

 • شهوت

 • شیب

 • شیر ابزار

 • شیربها

 • شیشه

 • ص

 • صابون

 • صاحب حد

 • صاحب شیر

 • صاحب عادت

 • صحن

 • صدقات (واجب)

 • صدقات مستحبه

 • صدقه

 • صدقه (مستحب)

 • صدقه واجب

 • صرع (فقه)

 • صرف (فقه)

 • صرف بیع

 • صروره

 • صغیره

 • صفا و مروه

 • صفد

 • صفقه

 • صفن

 • صلح (حقوق خصوصی)

 • صلح (فقه)

 • صلح بر اسقاط

 • صلح در فقه

 • صلح کودک

 • صمغ

 • صنعت

 • صیت

 • صیغه سوگند

 • ض

 • ضامن

 • ضبط صوت

 • ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

 • ضمان اشتراک

 • ضمان اعیان مضمونه

 • ضمان انفراد

 • ضمان درک (فقه)

 • ضمان طبیب

 • ضمان عقدی

 • ضمان غرامت

 • ضمان کودک

 • ضمان مال

 • ضمان مالم‌یجب

 • ضمان مسمی

 • ط

 • طبقه (فقه)

 • طعمه

 • طغیان

 • طلا

 • طلاق

 • طلاق بائن

 • طلاق باین در فقه

 • طلاق رجعی (فقه)

 • طلاق سنت

 • طلاق عده

 • طلاق عده (حرمت ابدی)

 • طلاق مبارات

 • طلاق همسر مفقود

 • طلسم

 • طلق

 • طلق (ملک)

 • طواف

 • طواف زیارت

 • طواف زیارت حج

 • طواف صدر

 • طواف عمره

 • طواف قدوم

 • طواف کعبه

 • طواف نساء

 • طواف واجب

 • طواف وداع

 • ظ

 • ظاهر

 • ظرف

 • ظلم در فقه

 • ظهار

 • ع

 • عاج

 • عادت عددیه

 • عادت وقتیه

 • عادت وقتیه و عددیه

 • عاریه مضمونه

 • عدالت در قضاوت (قرآن)

 • عدم نفوذ (حقوق خصوصی)

 • عده (اصطلاحات نظامی)

 • عده (فقه)

 • عده آمیزش اشتباهی

 • عده ازدواج موقت

 • عده زن باردار

 • عده طلاق

 • عده مفقود الاثر

 • عده وفات

 • عرفات

 • عزائم

 • عشاء

 • عصر غیبت

 • عقاب (پرنده)

 • عقد اجاره

 • عقد ازدواج

 • عقد خارج لازم

 • عقد ذمه

 • عقد شرکت (حقوق خصوصی)

 • عقد شرکت (فقه)

 • عقد صوری

 • عقد ضمان (حقوق خصوصی)

 • عقد فاسد

 • عقد فضولی

 • عقد مجانی

 • عقد معاوضه

 • عقد نکاح اکراهی (حقوق خصوصی)

 • عقد یا ایقاع بودن ابراء

 • عقود

 • عقود عهدی

 • عقود معاوضی

 • عقیقه

 • عقیم

 • علم قاضی (حقوق جزا)

 • عمره

 • عمره تحلل

 • عمره تمتع

 • عمره مفرده

 • عنبر

 • عود

 • عورت

 • عهد (فقه)

 • عیوب فسخ نکاح

 • غ

 • غسل رمی جمره

 • غسل طواف

 • غصب

 • غصب در فقه

 • غصب کودک

 • غلاف

 • غلول

 • غیبت امام زمان

 • غیبت حضرت مهدی

 • غیبت کبرا

 • ف

 • فتوای مجتهد

 • فروض سته

 • فسخ نکاح

 • فضولی

 • فضولی (اجازه و شروط آن)

 • فضولی (اقسام رد)

 • فضولی (تبدل عنوان)

 • فضولی (شروط)

 • فضولی (کاشف یا ناقل بودن اجازه)

 • فقه و حکومت

 • فقیه

 • فقیه جامع شرایط

 • فلج

 • فلز

 • ق

 • قاضی (فقه)

 • قاضی (قرآن)

 • قاعده ید

 • قبض

 • قبله

 • قبول (حقوق خصوصی)

 • قبول (فقه)

 • قتل (فقه)

 • قتل انسان بی‌گناه

 • قتل توسط کودک

 • قتل در فراش (حقوق جزا)

 • قتل مانع از ارث (حقوق جزا)

 • قتل نفس

 • قذف (قرآن)

 • قذف کودک

 • قرن (عیب)

 • قصاص توسط کودک

 • قصاص عضو (حقوق جزا)

 • قضاوت

 • قضاوت بر اساس قرآن (قرآن)

 • قضاوت برای اهل ذمه (قرآن)

 • قضاوت در قرآن

 • قضای روزه ماه رمضان

 • قطع اعضای جنین

 • قنوت

 • قیام در نماز

 • قیم (فقه)

 • قیمی (فقه)

 • ک

 • کسوف

 • کفّاره سقط جنین

 • کفاره ی نذر

 • کودک فوت شده

 • کیفر ساحران (قرآن)

 • کیفر سارقان (قرآن)

 • کیفر محاربان (قرآن)

 • کیفیت پرداخت دیه

 • گ

 • گناه کبیره

 • گواهان زنا (قرآن)

 • گواهی (قرآن)

 • گواهی خویشاوندان

 • گواهی متکدی

 • گودی محراب

 • ل

 • لباس احرام

 • لباس نمازگزار

 • لعان (فقه)

 • لعان (قرآن)

 • لقیط

 • لواط (فقه)

 • م

 • ماهیت اسقاط

 • مبنای تشخیص مدعی و منکر

 • مثلی (فقه)

 • مجتهد

 • مجتهد متجزی

 • مجلس عروسی

 • محاربه

 • محاربه (قرآن)

 • مدعی و مدعی علیه

 • مدعی و منکر

 • مدیریت مساجد

 • مراتب عاقله

 • مراحل انتخاب همسر

 • مرتد فطری

 • مرتد ملی

 • مرجعیت دینی

 • مرجعیت شیعه

 • مرجعیت فقها

 • مرجعیت فقها در عصر غیبت

 • مسئله ولایت مطلقه فقیه

 • مسئولیت عاقله

 • مشروعیت جهت معامله

 • مصادیق حیازت

 • مصادیق مشتبه حرز

 • مصالحه در اموال کودک

 • مصلحت صغیر

 • مضاربه

 • مضاربه کودک

 • معاطات

 • معاملات

 • معامله اضطراری (حقوق خصوصی)

 • معامله فضولی

 • مفهوم احصان

 • مقبوض به عقد فاسد

 • مقدمات طواف

 • مکروهات روزه دار

 • موارد رخصت افطار

 • موالات

 • موانع ارث

 • موضوع حیازت

 • مهریه

 • ن

 • ناشزه

 • نافله

 • نافله‌های شبانه‌روز

 • نذر

 • نزدیکی با زوجه صغیره

 • نسب ناشی از زنا

 • نسب ناشی از شبهه (فقه)

 • نسبت زنا (قرآن)

 • نشوز (قرآن)

 • نصاب ( زکات - انعام ثلاثه)

 • نصاب ( زکات – غلات)

 • نصاب (زکات – طلا و نقره)

 • نظریه اقامه حدود

 • نظریه ولایت فقیه

 • نظریه ولایت مطلقه فقیه

 • نفقه اولاد اقارب

 • نفقه زوجه صغیره

 • نفقه نوه

 • نکاح شغار

 • نکاح فضولی

 • نکاح محلل

 • نکاح محلل (شرایط تحلیل)

 • نکاح محلل (شروط تحلیل)

 • نکاح موقت

 • نکول مدعی علیه

 • نگاه به عورت (قرآن)

 • نگاه به نامحرم (قرآن)

 • نگاه حرام

 • نماز آیات

 • نماز باران

 • نماز تحیت مسجد

 • نماز جعفر طیار

 • نماز جماعت

 • نماز زفاف

 • نماز شب

 • نماز طواف

 • نماز عید فطر

 • نماز غفیله

 • نماز قضای پدر

 • نماز کودک

 • نماز لیلة الدفن

 • نماز مسافر

 • نماز میت

 • نماز میت کودک

 • نماز وتیره

 • نماز یومیه

 • نیابت امام زمان

 • نیابت خاص و عام

 • نیابت عام

 • و

 • واجبات طواف

 • وجوه شرعی

 • وجوه شرعی حاکمیت

 • ودیعه (فقه)

 • ودیعه کودک

 • وصایت کودک

 • وصیت (فقه)

 • وصیت کودک

 • وصیت نسبت به کودک

 • وظایف شیعه در عصر غیبت

 • وظایف منتظران

 • وظیفه شیعیان در زمان غیبت

 • وقت فضیلت نماز

 • وقت مخصوص نماز

 • ولایت (فقه)

 • ولایت اولیا بر اموال صغار (شرایط)

 • ولایت بر ازدواج

 • ولایت بر کودک

 • ولایت بر کودک بی‌سرپرست

 • ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغار

 • ولایت پدر و جدّپدری بر نکاح صغار

 • ولایت حاکم بر اموال صغار

 • ولایت حاکم بر نکاح صغار

 • ولایت عدول مؤمنین بر کودک

 • ولایت فقها در عصر غیبت

 • ولایت فقیه از دیدگاه فقها

 • ولایت قاضی بر کودک (فقه)

 • ولایت قیم بر کودک

 • ولایت مطلقه فقیه

 • ولایت وصی بر اموال صغار

 • ولایت وصی بر نکاح صغار

 • ولایت ولی بر اموال کودک (فقه)

 • ولی فقیه

 • ولیمه تولد کودک

 • ه

 • هتک حرز به صورت گروهی

 • همسر خوب

 • ی

 • یتیم

 • یتیم (قرآن)

 • یمین

 • یمین عقد

 • یمین قضایی

 • جعبه ابزار