ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

محمد بن عبدون جبلی[ویرایش]

[ادامه]
محمد بن عبدون جبلی (متوفای ۳۶۰ق)، از دانشمندان علم حساب و هندسه و از اطبای قرن چهارم قمری در اندلس بود. وی سرانجام به سال ۳۶۰ قمری درگذشت.

 


ابواسحاق ابراهیم بن بکس عشاری[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن بَكُس‌ِ عَشّاری (متوفای ۳۶۰ق)، یکی از اطبای قرن چهارم قمری بود که در بیمارستان عضدی بغداد تدریس می‌کرد. او سرانجام به سال ۳۶۰ قمری درگذشت.

 


عبدالله بن ابراهیم ابی‌العافیه[ویرایش]

[ادامه]
ابن ابی‌العافیه عبدالله بن ابراهیم (متوفای ۳۶۰ق)، سومین فرمانروا از خاندان ابوالعافیه در مغرب بود که سرانجام به سال ۳۶۰ قمری درگذشت.

 


ابوالحسین احمد کلبی[ویرایش]

[ادامه]
احمد کلبی (متوفای ۳۶۰ق)، از امرای صقلیه در قرن چهارم قمری بود که حملاتی به ناوگان روم داشت. او در زمان معزلدین الله فاطمی به فرماندهی نیروی دریایی گماشته شد و سرانجام به سال ۳۶۰ قمری درگذشت.

 


استبدادگران (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
در آیات قرآن برخی افراد و گروه‌های استبدادگر معرفی شده‌اند.

 


استبداد قوم ثمود (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از صفات قوم ثمود که در آیات قرآن به آن اشاره شده، «استبداد» است.

 


اذیت‌های قوم ثمود (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
در آیات قرآن به اذیت‌های قوم ثمود اشاره شده است.

 


اسیر (اصطلاحات نظامی)[ویرایش]

[ادامه]
اسیر، اصلاحی در فقه نظامی به معنای دشمنی است که در حال جنگ‌ یا پس از آن گرفتار شده است. نوع رفتار با اسیر در اسلام به قدری اهمیت دارد که احکامی برای آنها در زمینه طعام دادن و سیراب کردن، احکام بین مرد و زن اسیر و احکام اسیر باغی وضع شده است.

 


استنابه (اصطلاحات نظامی)[ویرایش]

[ادامه]
استنابه، اصطلاحی در فقه نظامی است و به این معنی است: کسی که بر او جهاد واجب عینی نیست، از طرف خود و با هزینه شخصی، نایب بگیرد و به جنگ بفرستد.

 


ارض جزیه (اصطلاحات نظامی)[ویرایش]

[ادامه]
ارض جزیه اصطلاحی در فقه نظامی است و به سرزمینی گویند که اقلیّت‌های مذهبی به عنوان جزیه در مقابل باقی ماندن بر دینشان به دولت اسلامی پرداخت می‌کنند.

 


جعبه ابزار