ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

سمع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]


سَمْع (به فتح سین و سکون میم) از واژگان نهج‌البلاغه، به معنای قوّه شنوائى، شنيدن و گوش است. از اين ماده موارد زيادى در نهج‌البلاغه آمده است.

 


سمط (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]


سَمَطَ‌ (به فتح سین و میم) از واژگان نهج‌البلاغه، به معنای نخى كه قلاده چينند نظير نخ تسبيح است. از اين کلمه فقط یک مورد در نهج‌البلاغه آمده است.

 


برخورد ستارگان پس از شهادت امام حسین[ویرایش]

[ادامه]
مقالات مرتبط: پیامدهای قیام عاشورا.


برخورد ستارگان پس از شهادت امام حسین، یکی از مباحث مرتبط به پیامدهای تکوینی و حوادث خارق‌العاده پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) است. یکی از نشانه‌های عظمت حادثه عاشورا، رخدادهای شگفتی است که غالباً آنها شکل خرق عادت داشته و در پی شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) به وقوع پیوست. یکی از این رخدادهای عجیب، وقوع تغییر در آسمان و اوضاع افلاک پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) است.

 


فجر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]


فَجْر (به فتح فاء و سکون جیم) از واژگان نهج البلاغه به معنای شكافتن است. موارد متعددی از این واژه و مشتقات آن در «نهج البلاغه» آمده است.

 


تاریک شدن دنیا پس از شهادت امام حسین[ویرایش]

[ادامه]
مقالات مرتبط: پیامدهای قیام عاشورا.


تاریک شدن دنیا پس از شهادت امام حسین، یکی از مباحث مرتبط به پیامدهای تکوینی و حوادث خارق‌العاده پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) است. یکی از نشانه‌های عظمت حادثه عاشورا، رخدادهای شگفتی است که غالباً آنها شکل خرق عادت داشته و در پی شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) به وقوع پیوست. یکی از این رخدادهای عجیب، وقوع تغییر در آسمان و اوضاع افلاک پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) است.

 


گرفتن خورشید و ماه پس از شهادت امام حسین[ویرایش]

[ادامه]
مقالات مرتبط: پیامدهای قیام عاشورا.


گرفتن خورشید و ماه پس از شهادت امام حسین، یکی از مباحث مرتبط به پیامدهای تکوینی و حوادث خارق‌العاده پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) است. یکی از نشانه‌های عظمت حادثه عاشورا، رخدادهای شگفتی است که غالباً آنها شکل خرق عادت داشته و در پی شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) به وقوع پیوست. یکی از این رخدادهای عجیب، وقوع تغییر در آسمان و اوضاع افلاک پس از شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) است.

 


سمر (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]


سَمْر (به فتح سین و میم) از واژگان نهج‌البلاغه، به معنای گفتگو در شب است. سمور آنست‌که شب را نخوابد و مرتبا سخن گوید. از اين مادّه سه مورد در نهج‌البلاغه آمده است.

 


رجع (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]


رَجَع (به فتح راء و جیم) و رُجوع و رُجْعی از واژگان نهج البلاغه به معنای برگشتن و برگرداندن است. از مشتقات این ماده در نهج البلاغه که به صورت لازم و متعدی هر دو آمده است؛ رُجْعان به ضم اوّل و مَرْجِع که مصدر میمی است، می‌باشد. اِسْتِرْجاع نیز به معنای طلب رجوع و نیز گرفتن آنچه داده می‌شود است. از این ماده موارد زیادی در «نهج البلاغه» آمده است.

 


سمح (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]


سَمَحَ (به فتح سین و میم) از واژگان نهج‌البلاغه، به معنای جود و بخشش «مسامحه» و سهل گرفتن است. از اين مادّه هشت مورد در نهج‌البلاغه آمده است.

 


رجس (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]


رِجْس (به کسر راء و سکون جیم) از واژگان نهج البلاغه به معنای پلید و قذر است و جمع آن ارجاس می‌باشد. این واژه تنها یک بار در «نهج البلاغه» آمده است.

 


جعبه ابزار