ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

انذار ضلالت‌پیشگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
بنا به آیات قرآن، ضلالت‌پیشگان از انذارشدگان هستند.

 


امکانات ضلالت‌پیشگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
بنا به آیات قرآن امکانات ضلالت‌پیشگان دنیایی و پوچ است.

 


اعراض از ضلالت‌پیشگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
در قرآن کریم توصیه به اعراض از ضلالت‌پیشگان شده است.

 


استغفار برای ضلالت‌پیشگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
بنا به آیات قرآن طلب عفو برای ضلالت‌پیشگان امری پسندیده است.

 


استغاثه ضلالت‌پیشگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
در این مقاله آیات مرتبط با استغاثه ضلالت‌پیشگان معرفی می‌شود.

 


اتمام حجت بر ضلالت‌پیشگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
خداوند قبل از نزول عذاب بر گمراهان ، بر آنها اتمام حجت می‌کند . در این مقاله آیات مرتبط با اتمام حجت بر ضلالت‌پیشگان معرفی می‌شوند.

 


آرزوی ضلالت‌پیشگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
آرزوی ضلالت‌پیشگان با توجه به آیات قرآن عبارت است از:

 


جدال‌کنندگان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
در این مقاله جدال‌کنندگان با توجه به آیات قرآن معرفی می‌شوند.

 


عهدشکنان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
در آیات قرآن برخی از عهدشکنان معرفی شده‌اند.

 


زلیخا (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از اعلام و شخصیت‌هایی که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، زلیخا است.

 


جعبه ابزار