ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

سفه (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

سَفَه (به فتح سین و فاء) و سَفاهَة (به فتح سین و هاء) از واژگان قرآن کریم به معنای حماقت است. از مشتقات سَفَه که در آیات قرآن آمده سَفیه (به فتح سین) به معنای احمق است و جمع آن سُفَهاء می‌باشد.

 


سفن (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

سَفَن از واژگان قرآن کریم به معنای تراشیدن است. كشتى را به اعتبار آن‌كه سطح آب را می‌تراشد سفينه می‌گویند. این کلمه چهار بار در آیات قرآن به کار رفته است.

 


سفل (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

سُفْل (به ضم سین و سکون فاء) از واژگان قرآن کریم به معنای پائینی و پستی است. شمتقات واژه سفل که در آیات قرآن استفاده شده عبارتند از: سافِل (اسم فاعل) به معنای پائین، أسْفَل (اسم تفضیل) به معنای پائین‌تر که جمع آن أسْفَلون و مؤنثش سُفلی می‌باشد.

 


طمع (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

طَمَع (به فتح طاء و میم) از واژگان قرآن کریم، به معنای امید است. این واژه در آیاتی از قرآن به کار رفته است.

 


طمس (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

طَمْس (به فتح طاء و سکون میم) و طُموس (به ضم طاء) از واژگان قرآن کریم، به معنای کهنه شدن و محو شدن و نیز محو و هلاک کردن است. این واژه در آیاتی از قرآن به کار رفته است.

 


حزب (مفردات‌نهج‌البلاغه)[ویرایش]

[ادامه]

حزب (به کسر حاء) از واژگان نهج البلاغه به معنای دسته و گروه که حضرت علی (علیه‌السلام) درباره‌ی معجزه‌ای از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) از این واژه استفاده نموده است.

 


قلی (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

قَلی (به فتح قاف و لام) از واژگان قرآن کریم به معنای بغض شدید است.

 


طمث (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

طَمْث (به فتح طاء و سکون میم) از واژگان قرآن کریم، به معنای خون حیض و ازاله بکارت است. این کلمه دو بار در قرآن به کار رفته است.

 


حری (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
واژه حری ممکن است در معانی زیر بکار رفته باشد:

حری (مفردات‌قرآن) یکی از واژگان قرآن کریم به معنای طلب شیء و قصد آن.
حریّ - به فتح حاء و یاء مشدد (مفردات‌نهج‌البلاغه) از واژگان نهج البلاغه، مؤنث حرّان و به معنای عطشان. 


طلّ (مفردات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]

طَلّ (به فتح طاء و تشدید لام)، طلل از واژگان قرآن کریم، به معنای باران خفیف در مقابل وابل به معنی باران شدید است. این کلمه یک بار در قرآن به کار رفته است.

 


جعبه ابزار