ویکی‌فقه در سال ۱۳۸۸ توسط صدای بهار راه‌اندازی شد و با همکاری پژوهشکده باقر العلوم (ع)، پیاده‌سازی مقاله‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه یافت.
ویکی فقه در سوم بهمن ۱۴۰۱ وقف گردید و فعالیت‌های آن با همکاری معاونت فرهنگی سازمان اوقاف، دنبال شد.

wikifeqh@BaharSound.ir
تلفن: 76250024-021 و 77643838-021
نمابر: 776250293-021جعبه ابزار