• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خوک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوک یا همان خنزیر حیوان معروفی است که از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، تجارت، رهن، وقف، وصیت، نکاح و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


۱ - نجاست خوک

[ویرایش]

خوکى که در خشکى زيست دارد از مسخ شدگان و نجس است؛ حتّى بنابر قول مشهور، مو و ناخن آن نيز که فاقد حیات است، نجس مى‌باشد. چنان که نيم خورده خوک نيز نجس و خوردن آن حرام است. در اينکه استحاله (تبديل شدن به مثل نمک) موجب طهارت آن مى‌شود يا نه، اختلاف است.

۲ - پاک بودن خوک دريايي

[ویرایش]

خوک دريايى بنابر قول مشهور پاک، ليکن حرام گوشت است.

۳ - تماس با خوک بدون سرایت نجاست

[ویرایش]

در صورت تماس بدن يا لباس کسى با خوک به شرط خشک بودن هر دو، مشهور متأخران قائل به استحباب آب پاشيدن بر محل تماس شده‌اند. از برخى قدما وجوب آن نقل شده است.

۴ - ظرفى که خوک از آن نوشيده

[ویرایش]

ظرفى که خوک از آن نوشيده يا آب دهانش در آن ريخته شده، بنابر مشهور يا مشهور متأخران، با هفت بار شستن پاک مى‌شود. برخى قدما با الحاق خوک به سگ، يک بار خاک مالى و دوبار شستن را لازم دانسته‌اند.
[۱۱] مصباح الهدى، ج ۲، ص ۲۰۶- ۲۰۷.


۵ - آمیزش خوک با حيوانى دیگر

[ویرایش]

اگر خوک با حيوانى آمیزش کند و بچه‌اى متولد گردد، اسم هر يک که بر آن صادق باشد، حکم همان را دارد؛ ليکن اگر آن حیوان نيز نجس العین باشد مانند سگ، بنابر قول برخى، بچه نيز نجس خواهد بود، هرچند اسم هيچ يک بر آن صادق نباشد.

۶ - خون خوک در نماز

[ویرایش]

خون کمتر از اندازه درهم در نماز بخشوده است. در اينکه بخشودگى شامل خون حيوان نجس العين مثل خوک نيز مى‌شود يا نه، اختلاف است

۷ - مالیت نداشتن خوک

[ویرایش]

خوک براى مسلمان مالیت ندارد؛ از اين رو، قابل تملیک و تملک نيست و تلف کردن آن ضمانت ندارد؛ چنان که گرو گذاشتن و وقف کردن آن از سوى مسلمان و نيز وصيت به آن براى مسلمان صحیح نيست؛ ليکن وقف آن از سوى کافر، همچنين وصيت به آن براى هم کيش خود صحیح است. نگهدارى آن نيز براى مسلمان حرام است.
بنابر قول به صحت ازدواج مرد مسلمان با اهل کتاب ، در صورت ازدواج، مرد مى‌تواند همسر کتابی خود را از خوردن گوشت خوک منع کند.

۸ - مهریه قراردادن خوک

[ویرایش]

اگر مسلمانى مهر همسرش را خوک قرار دهد، در اينکه عقد نکاح باطل مى‌شود يا نه، اختلاف است. مشهور قائل به صحت عقد اند و در صورت دخول، مهر المثل بر عهده زوج ثابت مى‌گردد. برخى، قائل به پرداخت قیمت خوک بر زوج شده‌اند؛ ليکن اگر مرد و زن کافر باشند، مهر قرار دادن خوک اشکالى ندارد.

۹ - تذکيه خوک

[ویرایش]

حيوان حرام گوشت با تذکیه پاک مى‌شود؛ ليکن خوک به دلیل نجس العین بودن تذکیه پذير نيست؛ بدين معنا که بدنش با تذکیه پاک نمى‌گردد.
تذکیه پذير بودن حيوان دريايى حرام گوشت، همچون خوک دريايى اختلافى است.

۱۰ - تغذيه حيوان حلال‌گوشت از شير خوک

[ویرایش]

حيوان حلال گوشتى که از شیر خوک تغذیه کرده، چنانچه در حدّى باشد که بر اثر آن استخوانهايش محکم شده و گوشت در بدنش روييده باشد، گوشت و نسل آن حرام خواهد بود. اگر در اين حدّ شير نخورده باشد، خوردن گوشت آن مکروه و استبراء آن به مدت هفت روز مستحب است.

۱۱ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المقنع، ص ۴۱۹.    
۲. جواهر الکلام، ج ۵، ص ۳۶۶.    
۳. الحدائق الناضرة، ج ۵، ص ۲۰۸.    
۴. الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۴۳۲.    
۵. مستند الشیعة، ج ۱، ص ۳۳۰- ۳۳۱    
۶. جواهر الکلام، ج۶، ص ۲۸۰.    
۷. جواهر الکلام، ج ۵، ص ۳۶۸.    
۸. مستمسک العروة، ج۱، ص ۳۶۴.    
۹. جواهرالکلام، ج۳۶، ص ۲۵۳.    
۱۰. الحدائق الناضرة، ج۵، ص ۳۹۲- ۳۹۳.    
۱۱. مصباح الهدى، ج ۲، ص ۲۰۶- ۲۰۷.
۱۲. جواهر الکلام، ج ۵، ص ۳۶۸- ۳۶۹.    
۱۳. جواهر الکلام، ج ۶، ص ۱۲۱.    
۱۴. جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۲۳    
۱۵. جواهر الکلام، ج۲۵،ص ۵۰- ۵۱.    
۱۶. جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۵.    
۱۷. جواهر الکلام، ۲۵، ص ۱۲۷.    
۱۸. الحدائق الناضرة، ج ۲۲، ص ۱۷۷.    
۱۹. الحدائق الناضرة، ج ۲۲، ص ۴۱۷.    
۲۰. الحدائق الناضرة، ج ۲۲، ص ۱۷۷    
۲۱. الحدائق الناظره، ج ۲۲، ص ۴۱۷    
۲۲. المبسوط،ج ۲، ص ۱۶۵- ۱۶۶.    
۲۳. جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۵۸.    
۲۴. جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۰.    
۲۵. الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۴۲۴.    
۲۶. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۱۹۶.    
۲۷. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۲۵۳- ۲۵۴.    
۲۸. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۲۸۲.    


۱۲ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۳۲.    


رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | فقه | نجاسات
جعبه ابزار