• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رهن (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: رهان (ابهام‌زدایی).

رَهْن (به فتح راء و سکون هاء) یکی از واژگان به کار رفته در قرآن کریم و به معنای گرو و وثیقه است.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

رَهْن به معنای گرو و وثيقه است؛ همچنين است رِهان‌. (وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ‌ مَقْبُوضَةٌ ...) (اگر در سفر بوديد، و نويسنده‌اى نيافتيد، طلبكار، چيزى را گروگان بگيرد....)
بعضى احتمال داده‌اند كه رهن به معنى‌ مرهون است كه به وثيقه اطلاق می‌شود و گرنه آن مصدر است.

۲ - رِهان

[ویرایش]

(وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ‌ مَقْبُوضَةٌ ...) (اگر در سفر بوديد، و نويسنده‌اى نيافتيد، طلبكار، چيزى را گروگان بگيرد....)
جوهری رِهان را جمع رَهْن گفته مثل حَبْل و حِبال ولى در آيه آن را مفرد گفته‌اند.

۳ - رَهین

[ویرایش]

(كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ‌ رَهِينٌ‌) (هر كس در گروى اعمال خويش است.)
رَهين به معنى مرهون است. راغب گويد: چون از رهن حبس آن در نزد مرتهن به نظر آمده لذا به طور استعاره به حبس هر چيز رهن گفته شده است. در المیزان فرموده: هر شخصى در نزد خدا رهن و مقبوض و محفوظ است در مقابل آنچه از خیر و شر به جاى آورده تا به جزاى عملش از حيث ثواب و عقاب برسد.
(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ‌ رَهِينَةٌ • إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ) (آرى هركس در گرو اعمال خويش است، مگر «اصحاب یمین» (كه نامه اعمالشان را به دست راستشان مى‌دهند)!)
در الميزان گفته مراد از اين آيه رهين عذاب بودن هر نفس است چنانكه سياق ما بعد آيه روشن می‌كند.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۱۲۹.    
۲. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۶، ص۲۵۸.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۶۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۴۹.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۶۸۶.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۴۹.    
۹. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۵، ص۲۱۲۸.    
۱۰. طور/سوره۵۲، آیه۲۱.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۵۲۴.    
۱۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۶۸.    
۱۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۹، ص۱۳.    
۱۴. مدثر/سوره۷۴، آیات۳۸ -۳۹.    
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۵۷۶.    
۱۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۹۶.    


۵ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «رهن»، ج۳، ص۱۲۹.    


جعبه ابزار