• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تفخیذ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستمتاع جنسی از ران دیگری، به مانند مالیدن آلت تناسلی به آن را تفخیذ گویند واز آن در باب حدود سخن رفته است.


۱ - حکم تخفیذ مرد با مرد

[ویرایش]

تفخیذ مرد با مردی دیگر حرام و موجب ثبوت حد بر هر دو می‌ باشد. حدّ آن به قول مشهور صد تازیانه است. در تحریرالوسیله آمده است: «درصورتی‌که لواط به طور دخول نباشد؛ مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه] می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست درصورتی‌که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود چنان که گذشت.» برخی قدما حدّ آن را در صورت محصن بودن، رجم و در غیر این صورت تازیانه دانسته‌ اند. تکرار تفخیذ در بار سوم یا چهارم ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ در صورتی که پس از انجام دادن هر بار تفخیذ، حد جاری شده باشد، موجب ثبوت حد قتل است. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع شود در چهارمی کشته می‌شود و بعضی گفته‌اند که در سومی به قتل می‌رسد ولی اولی اشبه است‌.»
تفخیذ مرد با مرد، همانند زنا و لواط با چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد ثابت می‌شود.

۲ - تفخیذ مرد با زن اجنبی

[ویرایش]

تفخیذ مرد با زن اجنبی زنا محسوب نمی‌شود؛ لیکن حرام و موجب تعزیر است.
و به بیان تحریرالوسیله «در بوسیدن و با هم خوابیدن و معانقه، و غیر این‌ها از استمتاعات - به‌غیراز فرج - تعزیر می‌باشد و حدّی در آن‌ها نیست، چنان که در تعزیر،‌اندازه معینی نمی‌باشد، بلکه تعزیر - بنابر اشبه - منوط به نظر حاکم است.»

۳ - تفخیذ با همسر

[ویرایش]

تفخیذ با همسر و کنیز حتّی با انزال نیز جایز است.

۴ - تفخیذ در حال روزه

[ویرایش]

(از اموری که روزه‌دار باید خودداری کند) بیرون آوردن منی است به استمناء، لمس کردن، بوسیدن، تفخیذ و مانند آن از کارهایی که مقصود از آن کارها بیرون آمدن منی باشد، بلکه اگر قصد هم نکرده باشد، ولی عادت داشته که با انجام این کار منی از او خارج شود، این کار هم روزه را باطل می‌کند.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۸۲.    
۲. مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۳۷-۲۳۹.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. النهایة، ص۷۰۴.    
۵. المهذب، ج۲، ص۵۳۰.    
۶. الوسیلة، ص۴۱۳-۴۱۴.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۸۳.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.     لم یکن
۹. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۷۶-۳۷۷.    
۱۰. الروضة البهیة، ج۹، ص۱۶.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۱، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة ۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۰۷.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۹۶، کتاب الطهارة، القول فیما یجب الامساک عنه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۵۷.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


جعبه ابزار