• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دین (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، دین (ابهام‌زدایی) را ببینید.

مجموع دستورهای خداوند متعال به بندگان را، دین گویند. عنوان یاد شده در بابهای جهاد، نکاح، ارث و قصاص به کار رفته است.


۱ - تعریف دین

[ویرایش]

دین عبارت است از شریعت مقدّس؛ اعم از اصول و فروع که پیامبران الهی آن را از طریق وحی دریافت و به بندگان خدا ابلاغ کرده‌اند.

۲ - جهاد

[ویرایش]

احکام مربوط به دین در باب جهاد

۲.۱ - سکونت در سرزمین کفر


سکونت در سرزمین کفر در صورت عدم امکان عمل به تکالیف دینی، حرام است و با تمکّن از هجرت، هجرت از آن جا به سرزمین اسلام واجب است.

۲.۲ - خروج کافر کتابی از دین خود


کافر کتابی با خروج از آیین خود و دخول در آیینی دیگر که اسلام آن را به رسمیّت نمی‌شناسد، مانند آیین بودا، از اهل کتاب بودن خارج می‌شود و احکام کافر حربی بر او مترتّب می‌گردد و در صورت دخول به آیینی که اسلام آن را به رسمیت می‌شناسد، مانند دخول یهودی به آیین مسیحیت، در اینکه از او پذیرفته می‌شود‌ یا نه، اختلاف است. چنان که در پذیرش یا عدم پذیرش از او در صورت بازگشت مجدد به آیین خود، اختلاف است.

۳ - نکاح

[ویرایش]

احکام مربوط به دین در باب نکاح

۳.۱ - اختلاف در دین در مسأله ازدواج


از اسباب حرمت ازدواج بین مرد و زنی، اختلاف آنان در دین است.
بنابر این، ازدواج مسلمان با کافر حرام و باطل است، مگر ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی که به قولی جایز است.

۳.۲ - ازدواج دختر شیعی با مرد غیر ‌شیعی


در جواز ازدواج زن شیعی با مرد غیر شیعی در صورتی که- همچون ناصبی - محکوم به کفر نباشد، اختلاف است.

۴ - ارث

[ویرایش]

احکام مربوط به دین در باب ارث

۴.۱ - اختلاف در دین در ارث


از موانع ارث، اختلاف در دین است، به شرط آنکه کافر، وارث باشد.
بنابر این، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، لیکن مسلمان از کافر ارث می‌برد.
[۶] فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۱۸۸.


۵ - قصاص

[ویرایش]

احکام مربوط به دین در باب قصاص

۵.۱ - تساوی جانی و مجنی‌علیه در دین


از شرایط قصاص، تساوی جانی و مجنیّ‌علیه در دین است؛ خواه در قصاص نفس یا قصاص اعضا. بنابر این، اگر مسلمانی کافری را بکشد یا عضوی از اعضای او را قطع کند قصاص نمی‌شود؛ اما اگر مسلمانی که به کشتن اهل ذمّه عادت کرده، ذمّی‌ای را بکشد، بنابر قول مشهور قصاص می‌شود.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین ج۲، ص۷۶، واژۀ« دین».    
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۳-۳۱۵.    
۳. جواهر الکلام ج۳۰، ص۲۷-۲۸.    
۴. جواهر الکلام ج۳۰، ص۹۲-۱۰۲.    
۵. الحدائق الناضرة ج۲۴، ص۵۲-۵۴.    
۶. فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۱۸۸.
۷. جواهر الکلام ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۱.    
۸. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۶۱-۶۳.    
۹. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ۱۴۹-۱۵۰    


۷ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۶۸۵-۶۸۶.    


رده‌های این صفحه : ارث | جهاد | فقه | قصاص | نکاح
جعبه ابزار