• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خاک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، تراب (مفردات‌نهج‌البلاغه) را ببینید.

خاک، به مواد ناپیوسته پوشاننده قسمتهاى زیادى از زمین گفته می شود که از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


۱ - خاک و طهارت

[ویرایش]


۱.۱ - خاک و تطهیر ولوغ سگ


بنابر قول مشهور، براى تطهیر ظرفى که با ولوغ سگ نجس شده، نخست باید آن را خاک مال کنند، سپس آب بکشند. برخى، خوک را نیز در حکم یاد شده به سگ ملحق کرده‌اند .
[۲] أصباح الشیعة، ص ۲۶.


۱.۲ - خاک و تطهیر کف پا و کفش


خاک به عنوان بارزترین مصداق زمین از مطهِرات است که ته کفش و کف پاى نجس با راه رفتن و مسح کردن بر روى آن- پس از زوال عین نجاست- پاک مى‌گردد.

۱.۳ - خاک و تیمم


از چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح است خاک پاک است.

۱.۴ - خاک و میت


مستحب است پس از گذاشتن میت در قبر و باز کردن گره‌هاى کفن، گونه راست او را روى خاک بگذارند و بالشى از خاک زیر سرش بسازند.
[۵] توضیح المسائل مراجع، ۱، ص ۳۴۴ م ۶۲۸.
چنان که مستحب است حاضران- جز خویشاوندان میت- با پشت دست سه بار بر قبر خاک بریزند. این کار براى نزدیکان میت کراهت دارد.

۲ - خاک و صلات

[ویرایش]


۲.۱ - خاک و مسجد


بنابر قول برخى، بیرون آوردن خاک مسجد- جز خاک حاصل از نظافت و جارو کردن- حرام است. برخى، آن را مکروه دانسته‌اند.

۲.۲ - خاک و سجده


از چیزهایى که سجده بر آنها صحیح، بلکه افضل از همه است، خاک پاک، بویژه تربت امام حسین علیه السّلام است .
[۱۰] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۸۷ م ۱۰۸۳.


۳ - خاک و اطعمه و اشربه

[ویرایش]


۳.۱ - خوردن گل


خوردن گل (خاک آمیخته با آب) حرام است، لیکن در اینکه خوردن خاک نیز حرام است یا نه، اختلاف است.

۳.۲ - خوردن تربت امام حسین علیه السلام


خوردن مقدارى از تربت امام حسین علیه السّلام به قصد شفا اشکال ندارد.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۶، ص ۳۶۱.    
۲. أصباح الشیعة، ص ۲۶.
۳. جواهرالکلام، ج۶، ص ۳۰۳.    
۴. جواهرالکلام، ج۵، ص ۱۱۸.    
۵. توضیح المسائل مراجع، ۱، ص ۳۴۴ م ۶۲۸.
۶. جواهر الکلام، ج۴، ص ۳۱۰.    
۷. جواهر الکلام، ج۴، ص ۳۳۴.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۴، ص ۱۰۵- ۱۰۷.    
۹. العروة الوثقی‌، ج۲، ص ۳۹۷.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۸۷ م ۱۰۸۳.
۱۱. جواهرالکلام، ج۳۶، ص ۳۵۶- ۳۵۸.    
۱۲. تحریر الوسیلة، ج۲، ص ۱۶۴.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۴۱۵.    


جعبه ابزار