فهرست مقالات برای : عف

عَفَوا عَفَوا (لغات‌قرآن) عَفْر
عَفس عَفْط عَفْطَه
عَفو (لغات‌قرآن) عفا عفار
عفار (لغات‌قرآن) عفاف عفاف در قرآن
عفّان عفّان (مفردات‌نهج‌البلاغه) عفان بن مسلم
عفان بن مسلم صفار عفان صفار عفت
عفت (قرآن) عفت چشم عفت حضرت یوسف
عفت حورالعین (قرآن) عفت نمازگزاران (قرآن) عفر
عفر (مفردات‌نهج‌البلاغه) عفرا بنت مهاصر عفرا عذریه
عفراء بنت مهاصر عفراء بنت مهاصر عذریه عفرای عذریه
عفریت عفریت (مفردات‌قرآن) عفریت من الجن
عفس عفس (مفردات‌نهج‌البلاغه) عفص
عفص (مفردات‌نهج‌البلاغه) عفط عفط (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عفطه عفف (مفردات‌قرآن) عفل
عفو عفو - اسماء الله (مفردات‌قرآن) عفو - اسماءالله (مفردات‌قرآن)
عفو - به فتح عین و ضم فاء (مفردات‌قرآن) عفو - به فتح عین و ضم فاء و تشدید واو (مفردات‌قرآن) عفو (آیات)
عفو (ابهام‌زدایی) عفو (اخلاق) عفو (حقوق جزا)
عفو (علوم دیگر) عفو (قرآن) عفوّ (لغات‌قرآن)
عفو (مفردات‌قرآن) عفو (مفردات‌نهج‌البلاغه) عفو (مقالات مرتبط)
عفو از انتقام (قرآن) عفو از منافقان (قرآن) عفو الله
عفو الهی عفو بنی اسرائیل (قرآن) عفو حاکم شرع در تعزیرات
عفو در فقه عفو غاصبان (قرآن) عفو متقین (قرآن)
عفو محمد (قرآن) عفو و قصاص توسط کودک عفو و گذشت
عفو و مدارا عفو-اسماءالله (مفردات‌قرآن) عفو-به فتح عین و سکون فاء (مفردات‌قرآن)
عفو-به فتح عین و ضم فاء (مفردات‌قرآن) عفو-به فتح عین و ضم فاء و تشدید واو (مفردات‌قرآن) عفوا
عفوکنندگان عفّه عفّه (مفردات‌نهج‌البلاغه)
عفّة عفّة (مفردات‌نهج‌البلاغه) عفیف
عفیف الدین التلمسانی عفیف الدین تلمسانی عفیف‌الدین بامخرمه
عفیف‌الدین تلمسانی عفیفان عفیفان (قرآن)

جعبه ابزار