• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دبر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: دبر (ابهام‌زدایی).

دبر به ضم دال و باء به مقعد یا مخرج غائط و مدفوع گفته می شود.در عربی دبر یعنی مخرج غائط یا مقعد.


عنوان یاد شده در بسیارى از ابواب نظیر طهارت، صلات، صوم، حج، نکاح، طلاق، و حدود به کار رفته است.
۳.۱ - دبر عورت است

عورت بودن دبر: دبر مانند قبل عورت به شمار مى‌رود
و تمامى احکام عورت از قبیل وجوب پوشاندن آن در نماز و از هر بیننده محترم جز همسر، مالک (مذکر) و کنیز و کودک غیر ممیز، بر آن مترتّب است .
همچنین است در حال اجابت مزاج، پس «در حال تخلی - مانند سایر حالات - پوشاندن عورت از ناظر محترم؛ چه مرد باشد یا زن، حتی دیوانه و طفلی که ممیّزند، واجب است. چنان که نگاه‌کردن به عورت‌ دیگری هرچند که دیوانه یا طفل ممیّز باشد حرام است. اما پوشاندن عورت از فرد غیر ممیّز واجب نیست همان‌طور که نگاه‌کردن به عورت طفل غیر ممیّز جایز است. چنان که نگاه‌کردن زن و شوهر و نگاه‌کردن مالک و مملوکه به عورت یکدیگر جایز است، اما نگاه‌کردن مالکه و مملوک او به عورت یکدیگر، بلکه بنابر اظهر به سایر اعضای بدن یکدیگر هم جایز نیست. و در اینجا منظور از عورت در مورد زن «قبل» و «دبر» است و در مرد «قبل» و «دبر» و «بیضتین» می‌باشد.»

۳.۲ - آمیزش در دبر

آمیزش در دبر: بنابر مشهور، آمیزش با زوجه و هر زنى که آمیزش با او از قُبُل جایز است، مانند کنیز، از دبر نیز جایز است؛ لیکن با کراهت شدید، بویژه در صورت ناخشنودى زن. بعضی ها حرام می دانستند.
همچنین بنابر مشهور آمیزش با زوجه از دبر در حال حیض کراهت دارد. محقق خویی در این حالت احتیاط وجوبا ممنوع قرار دادند.

۳.۳ - لواط

آمیزش با مرد در دبر لواط به شمار مى‌رود و از گناهان کبیره و موجب ثبوت حد لواط است؛ این در صورتی است که به شکل دخول در دبر باشد ولی «درصورتی‌که لواط به طور دخول نباشد؛ مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست درصورتی‌که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود چنان که گذشت. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع شود در چهارمی کشته می‌شود و بعضی گفته‌اند که در سومی به قتل می‌رسد ولی اولی اشبه است‌.»

۳.۴ - لواط با زن اجنبی زناست

چنان که آمیزش با زن اجنبی از دبر حرام و بنابر مشهور زنا محسوب مى‌شود و موجب ثبوت حد زنا است سوی نزد ابو حنیفه.

۳.۵ - آمیزش از دبر با همسر قبل از نه سالگى

آمیزش از دبر با همسر قبل از نه سالگى بنابر تصریح برخى همچون قُبُل حرام است. و «اگر با او قبل از نُه سالگی نزدیکی کند و او را افضا ننماید بنابر اقوی چیزی بر او نیست مگر گناه. و اگر او را افضا کند؛ به اینکه راه بول و حیض، یا راه حیض و غائط او را یکی نماید، برای همیشه نزدیکی با آن زن بر وی حرام است، لیکن در صورت دوم (که راه حیض و غائط یکی شود) مبنی بر احتیاط (واجب) است. و به‌هرحال بنابر اقوی از زن او بودن خارج نمی‌شود پس احکام زوجیت، از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع‌کردن خواهرش با او و غیر آن‌ها بر او جاری می‌شود. و مادامی‌که آن زن زنده است نفقه‌اش بر او واجب است اگرچه او را طلاق بدهد، بلکه اگرچه بنابر احتیاط (واجب) بعد از طلاق، زن با دیگری ازدواج نماید، بلکه خالی از قوت نیست. و دیه افضا بر او واجب است؛ و دیه افضا، دیه نفس است - پس اگر حُرّه باشد برایش نصف دیه مرد است - علاوه بر مهری که با عقد و دخول مستحق آن است.»

۳.۶ - آمیزش با حیوان

در احکام و آثار مترتّب بر آمیزش با حیوان، تفاوتى میان قُبُل و دُبُر نیست چنان که در حرمت آمیزش بر روزه دار بنابر مشهور و مُحرم تفاوتى میان آن دو وجود ندارد.


آثار آمیزش در دبر: تمامى آثار آمیزش از قُبُل، از قبیل تحقق جنابت بنابر قول مشهور، حرمت ازدواج،ثبوت همه مهر، عده و الحاق فرزند بر آمیزش از دبر نیز مترتّب است؛ مگر تحقق احصان و حلال شدن زن سه طلاقه بر همسر سابقش و نیز تحقق رجوع در ایلاء که آمیزش از دبر کافى نیست و تنها با آمیزش از قُبُل محقق مى‌شوند. همچنین وطی در دبر زوجه کفایت از آمیزش واجب در چهار ماه نمى‌کند.


آیا عدم تمکین زوجه نسبت به آمیزش از دبر نشوز محسوب مى‌شود یا نه؟ مسئله اختلافى است.
[۴۳] اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة الوثقی،ج۲۹، ص۱۴۰.سایر احکام: گذاشتن مقدارى پنبه در دبر میت در صورت احتمال خروج نجاست از آن، مستحب است.
لمس کردن دبر و حتّى باطن آن موجب بطلان وضو نیست؛ هرچند وضو گرفتن پس از آن مستحب است. از برخى قدما بطلان وضو بر اثر لمس آن نقل شده است. برخى نیز در استحباب وضو پس از لمس خدشه کرده‌اند.


۱. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج ۱، ص ۱۰۰.    
۲. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۲، ص ۳۲۴.    
۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۲،ص ۶.    
۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام ج۸،ص ۱۸۲.    
۵. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج ۱، ص ۳۲۱.    
۶. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۲،ص ۲- ۶.    
۷. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۱۷.    
۸. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۱۷۴.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۷، کتاب الطهارة، فصل فی التخلی، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۲۹، ص۱۰۳- ۱۱۱.    
۱۱. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی‌، ج۵، ص۵۰۳.    
۱۲. خمینی وسایر مراجع، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج ۱، ص ۲۶۰.    
۱۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۹، ص ۱۰۶.    
۱۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳، ص۲۲۸.    
۱۵. خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۶۳.    
۱۶. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۳۷۴-۳۷۸.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۲۶۰.    
۱۹. علاء الدین کاسانی، ابو بکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج ۷، ص ۳۴.    
۲۰. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۲۹، ص۴۱۶.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۲۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۶۳۶.    
۲۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۱۹- ۲۲۰.    
۲۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۹۷.    
۲۶. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۳۴۹- ۳۵۱.    
۲۷. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳، ص۳۱.    
۲۸. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة،ج۳، ص۴.    
۲۹. نجفی جواهری، محمد حسن،جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۴۹.    
۳۰. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۱، ص۷۵.    
۳۱. حکیم، سید محسن، مستمسک العروۃ الوثقی، ج ۱۴، ص ۶۵.    
۳۲. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۲، ص۱۲۰.    
۳۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۲، ص۲۱۱- ۲۱۳.    
۳۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۱، ص ۲۲۲.    
۳۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۰.    
۳۶. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام ج۴۱،ص۲۷۲    
۳۷. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۳۸. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۳، ص۳۳۰.    
۳۹. شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۴۰. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی‌، ج۵، ص۵۰۰.    
۴۱. حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۴، ص۶۷.    
۴۲. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۳.    
۴۳. اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة الوثقی،ج۲۹، ص۱۴۰.
۴۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۰۶- ۲۰۷.    
۴۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۴۱۷- ۴۱۸.    
۴۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲، ص۱۱۲- ۱۱۵.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۸۴.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    جعبه ابزار