• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واژگان قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله واژگان قرآن کریم از کتاب قاموس قرآن ارائه شده که برای بیان معنای واژگان و کاربرد آنها در قرآن کریم، نوشته شده است.
برای فهم بهتر مفاهیم، هر گزاره به کتاب‌هایی مانند مفردات راغب، مجمع البحرین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و ... مرتبط شده تا با کلیک بر روی پاورقی، متن کتاب در دسترس محقق قرار گیرد.


۱ - جلد ۱

[ویرایش]

عناوین قاموس قرآن (جلد ۱)
جلد اول کتاب قاموس قرآن از حرف "الف" تا پایان حرف "ث" را شامل می‌شود.

۲ - جلد ۲

[ویرایش]

عناوین قاموس قرآن (جلد ۲)
جلد دوم کتاب قاموس قرآن از حرف "جیم" تا پایان حرف "دال" را شامل می‌شود.

۳ - جلد ۳

[ویرایش]

عناوین قاموس قرآن (جلد ۳)
جلد سوم کتاب قاموس قرآن از حرف "ذال" تا پایان حرف "سین" را شامل می‌شود.

۴ - جلد ۴

[ویرایش]

عناوین قاموس قرآن (جلد ۴)
جلد جهارم کتاب قاموس قرآن از حرف "شین" تا پایان حرف "عین" را شامل می‌شود.

۵ - جلد ۵

[ویرایش]

عناوین قاموس قرآن (جلد ۵)
جلد پنجم کتاب قاموس قرآن از حرف "عین" تا پایان حرف "قاف" را شامل می‌شود.

۶ - جلد ۶

[ویرایش]

عناوین قاموس قرآن (جلد ۶)
جلد ششم کتاب قاموس قرآن از حرف "قاف" تا پایان حرف "میم" را شامل می‌شود.

۷ - جلد ۷

[ویرایش]

عناوین قاموس قرآن (جلد ۷)
جلد هفتم کتاب قاموس قرآن از حرف "ن" تا پایان حرف "ه" را شامل می‌شود.

۸ - عناوین سوره‌های آخر قرآن

[ویرایش]

عناوین مفردات سوره‌های آخر قرآن
این بخش کتاب قاموس قرآن از ابتدای سوه "فیل" تا پایان سوره "ناس" را شامل می‌شود.


جعبه ابزار