• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فتی (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فَتَى (به فتح فاء و تاء) از واژگان قرآن کریم به معنای تازه جوان است و در دختر جوان به صورت فَتاة (به فتح فاء) به‌کار می‌رود. جمع فَتَى، فِتْيان (به کسر فاء و سکون تاء) و فِتْيه (به کسر فاء و سکون تاء) و جمع فَتاة، فَتَيات (به فتح فاء و تاء) است‌.فَتَى به معنای تازه جوان است و در دختر فتاة گويند.
و به طور كنايه به غلام و کنیز (برده) گفته می‌شود.


در قرآن مجید به حرّ و آزاد اطلاق شده است‌.
(قالُوا سَمِعْنا فَتًى‌ يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ‌) «گفتند: جوانى ابراهیم نام را شنيديم كه خدايان را به بدى ياد می‌كرد».
در آيه‌ (وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها) مراد از فتى غلام است، يعنى: «زنانى در شهر گفتند: زن عزیز مصر از غلامش كام می‌خواهد».

۲.۱ - فتيان و فتيه

جمع فَتَى، فِتْيان و فِتْيه است، مثل‌: (وَ قالَ‌ لِفِتْيانِهِ‌ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ‌) «به غلامانش گفت: سرمايه آنها را در بارهايشان بگذاريد» و مثل‌: (إِنَّهُمْ‌ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً‌) «آنها جوانهائى بودند كه به پروردگارشان ایمان آوردند و بر هدايتشان افزوديم».

۲.۲ - فتيات

جمع فَتاة، فَتَيات است‌.
(وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ‌ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) «كنيزانتان را بر زنا مجبور نكنيد، اگر عفّت اختيار كنند».


۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۵۱.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۲۵.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۱، ص۳۲۵.    
۴. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۲۵.    
۵. انبیاء/سوره۲۱، آیه۶۰.    
۶. یوسف/سوره۱۲، آیه۳۰.    
۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۶۲.    
۸. کهف/سوره۱۸، آیه۱۳.    
۹. نور/سوره۲۴، آیه۳۳.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "فتی"، ج۵، ص۱۵۱.    


جعبه ابزار