• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رغبت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: رغب (مفردات‌قرآن).

رغبت در معانی میل و گرایش به چیزى و همچنین گشودن دستها و گرفتن کف آنها به طرف آسمان هنگام دعا به کار رفته است.
از رغبت به معناى نخست در بابهاى صلات، جهاد، تجارت و طلاق سخن رفته است.
از رغبت به معناى دوم در باب صلات سخن گفته‌اند.


۱ - رغبت در باب صلات

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب صلات

۱.۱ - تسریع در نماز جماعت


مستحب است امام جماعت حال ناتوان‌ترین مأمومان را رعایت نموده و نماز را طولانى نکند، مگر در صورت رغبت مأمومان به آن.

۲ - رغبت در باب جهاد

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب جهاد

۲.۱ - دقت در مفاد قرارداد ذمه


سزاوار است در قرارداد ذمه، امورى از جمله آنچه که موجب رغبت و جذب ذمّیان به اسلام و دخول در آن مى‌گردد، شرط شود.

۲.۲ - ترک جهاد با امید به رغبت کفار به اسلام


ترک جهاد با کفار به مدت یک سال و بیشتر در فرض امید به رغبت آنان به اسلام جایز است.

۲.۳ - مسلمان شدن با رغبت و حکم زمینهای آنان


زمینهایى که صاحبان آن با میل و رغبت و بدون جنگ با مسلمانان، آیین اسلام را برگزیده‌اند، بر ملک صاحبانش باقى مى‌ماند.

۳ - رغبت در باب تجارت

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب تجارت

۳.۱ - عرضه اموال مفلس در بازار خاص خود


براى ایجاد رغبت بیشتر خریداران، مستحب است هر نوع کالایى از اموال مفلّس در بازار خاص خود عرضه شود.

۳.۲ - خیار ما یفسد من یومه


مجراى خیار مایَفسُدُ مِن یومه کالایى است که زود فاسد مى‌شود. در تحقق فساد، نقصان وصف، همچون تغییر رنگ و مزه که موجب کاهش رغبت خریداران به آن مى‌شود، کفایت مى‌کند.

۴ - رغبت در باب طلاق

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب طلاق

۴.۱ - آرایش زن طلاق داده شده به طلاق رجعی


مستحب است زن طلاق داده شده به طلاق رجعی در زمان عدّه، خود را به گونه‌اى بیاراید که رغبت شوهر را به رجوع بر انگیزد.
از رغبت به معناى دوم در باب صلات سخن گفته‌اند.

۵ - حالت دستها در دعا در حالت رغبت

[ویرایش]

در روایات، براى دستهاى دعا کننده، متناسب با حال او، گونه‌هایى بیان شده، از جمله در حالت رغبت، مستحب است‌ دعا کننده کف دستهاى خود را گشوده و به سمت آسمان بگیرد؛ گو اینکه با دو دستش خواستار چیزى است که خداوند، آن را در دستانش قرار دهد.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۲۲۳.    
۲. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۳.    
۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۳، ص۲۲.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.    
۵. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۳۴۸.    
۶. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۲۷۵.    
۷. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۹، ص۲۷۹.    
۸. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۱، ص۱۸۲-۱۸۳.    
۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۷، ص۴۸.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۱۱۹-۱۲۱.    


رده‌های این صفحه : تجارت | جهاد | طلاق | فقه | نماز
جعبه ابزار