• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

خَیر مقابل شر است. از آن در بابهای طهارت، وقف، نذر و قضاء سخن گفته ‌اند.خیر عبارت است از آنچه که عقل یا شرع به آن ترغیب کرده است.
۲.۱ - خیر در طهارت

حضور چهل مؤمن در کنار جنازه میت و گفتن این کلمات: «أللَّهُمَّ إنا لانَعْلَمُ مِنْهُ إلاخَیْراً وَأنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنّا؛ خدا یا ما جز خیر از او ندیدیم و تو، به او داناتر از مایی» مستحب است.
[۱] كشف الغطاء ج۲، ص۲۷۶.
کلمات یاد شده، در نماز میت پس از تکبیر چهارم نیز وارد شده است.
[۲] كشف الغطاء ج۲، ص۲۸۴.


۲.۲ - خیر در وقف

هرگاه کسی مالی را در راه خدا، راه ثواب و راه خیر وقف کند- چون هر سه عنوان دارای یک معنایند- می‌تواند آن را در همه راههای نیک و پسندیده، مانند صدقه دادن به فقرا، دستگیری نیازمندان، ساختن مسجد، مدرسه و پل صرف کند؛ لیکن برخی قدما گفته‌ اند: درآمد وقف به سه بخش تقسیم می‌شود: سبیل اللَّه، سبیل الثواب و سبیل الخیر، اوّلی صرف مجاهدان و حج و عمره، دومی صرف فقرا و مساکین و سومی صرف مستحقان زکات می‌شود.

۲.۳ - خیر در نذر

کسی که نذر کرده مالی را در راه خیر صدقه دهد، می‌تواند آن را به فقرای مؤمن صدقه بدهد یا در راه حج، زیارت مشاهد مشرفه و سایر مصالح مسلمانان هزینه کند؛ لیکن برخی قدما خیر را به فقرا و مساکین و ابن سبیل و بدهکارانی که بدهی شان به جهت نیازمندیهای زندگی است و بردگان مُکاتَب اختصاص داده‌ اند.

۲.۴ - خیر در قضاء

بنابر قول برخی، در شهادت به عدالت کسی این گفته: «از او جز خیر نمی‌دانم» کفایت نمی‌کند.
[۷] مفتاح الكرامة ج۲۰، ص۸۲.۱. كشف الغطاء ج۲، ص۲۷۶.
۲. كشف الغطاء ج۲، ص۲۸۴.
۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۱۰۱.    
۴. جواهر الکلام ج۳۵، ص۴۲۳.    
۵. تحریر الاحکام ج۵، ص۱۳۳.    
۶. کشف اللثام ج۱۰، ص۷۰.    
۷. مفتاح الكرامة ج۲۰، ص۸۲.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۶۰-۵۶۱.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | قضاء | وقف
جعبه ابزار