• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تشویق (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

تشویق (ترغیب، تحریض‌) به ایجاد شوق و رغبت به کارى در انسان گفته می شود. از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، جهاد، قضاء و شهادت یاد شده است.تشویق به اعمال نیک مستحب و به گناه، حرام است.
[۱] مصباح المنها، ص۱۶۸.
[۲] کلمة التقوى، ج۶، ص۳۸۱.
[۳] منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم)، ج۱، ص۴۲۸.ترغیب محتضر به توبه و وصیت مستحب است.


بر امام مستحب است مردمى را که از شرکت در نماز جماعت خوددارى مى‌ورزند بر اقامه آن تشویق کند.


سزاوار است امام براى مقابله با مشرکان، افرادى را در اطراف شهرها بگمارد و مسئولیت هر ناحیه‌اى را به فرماندهى شجاع و لایق بسپارد تا امور جنگ را تدبیر نماید و در صورت نیاز وى به نیروى کمکى و پشتیبانی، مستحب است مردم را به پیوستن به ایشان و آمد و شد نزد آنان ترغیب کند.


مستحب است حاکم، دو طرف دعوا را به صلح و آشتی و نیز طرفى را که مى‌خواهد قسم بخورد به خوددارى از آن، تشویق و ترغیب نماید.


مستحب است قاضی با اشاره و کنایه، گواهان بر زنا را به عدم شهادت و نیز کسى را که در صدد اقرار علیه خود مى‌باشد به انصراف از آن، تشویق کند.
جایز نیست قاضى، شاهدى را که در اثناى شهادت از ارائه آن باز ایستاده، به اقامه شهادت یا ترک آن ترغیب نماید.
[۱۰] ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۴۴.
[۱۱] تحرير الاحكام، ج۵، ص۱۳۸.۱. مصباح المنها، ص۱۶۸.
۲. کلمة التقوى، ج۶، ص۳۸۱.
۳. منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم)، ج۱، ص۴۲۸.
۴. تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۱۳.    
۵. نهایة الإحکام، ج۲، ص۱۱۲.    
۶. تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۴۰.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۲۹.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۵.    
۹. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰۷.    
۱۰. ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۴۴.
۱۱. تحرير الاحكام، ج۵، ص۱۳۸.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۹۳.    


رده‌های این صفحه : امر به معروف و نهی از منکر | فقه
جعبه ابزار