• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تشویق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشویق (ترغیب؛ تحریض‌) به ایجاد شوق و رغبت به کارى در انسان گفته می شود.
از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، جهاد، قضاء و شهادت یاد شده است.


۱ - حکم تشویق

[ویرایش]

تشویق به اعمال نیک مستحب و به گناه، حرام است.
[۱] مصباح المنها، ص۱۶۸.
[۲] کلمة التقوى، ج۶، ص۳۸۱.
[۳] منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم)، ج۱، ص۴۲۸.


۲ - تشویق در باب طهارت

[ویرایش]

ترغیب محتضر به توبه و وصیت مستحب است.

۳ - تشویق در باب صلات

[ویرایش]

بر امام مستحب است مردمى را که از شرکت در نماز جماعت خوددارى مى‌ورزند بر اقامه آن تشویق کند.

۴ - تشویق در باب جهاد

[ویرایش]

سزاوار است امام براى مقابله با مشرکان، افرادى را در اطراف شهرها بگمارد و مسئولیت هر ناحیه‌اى را به فرماندهى شجاع و لایق بسپارد تا امور جنگ را تدبیر نماید و در صورت نیاز وى به نیروى کمکى و پشتیبانی، مستحب است مردم را به پیوستن به ایشان و آمد و شد نزد آنان ترغیب کند.

۵ - تشویق در باب قضاء

[ویرایش]

مستحب است حاکم، دو طرف دعوا را به صلح و آشتی و نیز طرفى را که مى‌خواهد قسم بخورد به خوددارى از آن، تشویق و ترغیب نماید.

۶ - تشویق در باب شهادات

[ویرایش]

مستحب است قاضی با اشاره و کنایه، گواهان بر زنا را به عدم شهادت و نیز کسى را که در صدد اقرار علیه خود مى‌باشد به انصراف از آن، تشویق کند.
جایز نیست قاضى، شاهدى را که در اثناى شهادت از ارائه آن باز ایستاده، به اقامه شهادت یا ترک آن ترغیب نماید.
[۱۰] ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۴۴.
[۱۱] تحرير الاحكام، ج۵، ص۱۳۸.


۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصباح المنها، ص۱۶۸.
۲. کلمة التقوى، ج۶، ص۳۸۱.
۳. منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم)، ج۱، ص۴۲۸.
۴. تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۱۳.    
۵. نهایة الإحکام، ج۲، ص۱۱۲.    
۶. تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۴۰.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۲۹.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴۵.    
۹. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰۷.    
۱۰. ارشاد الأذهان، ج۲، ص۱۴۴.
۱۱. تحرير الاحكام، ج۵، ص۱۳۸.


۸ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۹۳.    


رده‌های این صفحه : امر به معروف و نهی از منکر | فقه
جعبه ابزار