• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ایام هفته

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظوراز ایّام هفته، روز شنبه تا جمعه می‌باشد و از آن به مناسبت در باب‌هاى طهارت، صلاة، صوم، حج و نکاح سخن رفته است.
براى هر یک از ایّام هفته اعمال و احکام خاصى ذکر شده است که به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

۱.۱ - طهارت


۱. غسل کردن در روز جمعه به قول مشهور، و در صورت بیم دست نیافتن به آب در روز جمعه، در روز پنج‌شنبه مستحب است.
۲. همچنین گرفتن ناخن و شارب در روزهاى پنج‌شنبه، جمعه و شنبه مستحب است.

۱.۲ - صلاة


۱. قرائت سوره هل أتى (دهر) و هل أتاک (غاشیه) در نماز صبح روز دوشنبه و پنج‌شنبه مستحب است.
۲. قرائت «سوره جمعه» و «سوره منافقین» به ترتیب در نماز ظهر و نماز جمعه روز جمعه مستحب است.
۳. قرائت سوره «جمعه» و‌ «أعلی» به ترتیب در نماز مغرب و عشاى شب جمعه، مستحب است.

۱.۳ - صوم


روزه گرفتن در روز شنبه و نیز به قول مشهور، در سه روز در ماه، یعنى روز پنج‌شنبه دهه اول و سوم و چهارشنبه دهه دوم هر ماه، مستحب است.

۱.۴ - زیارت مردگان


زیارت اهل قبور، روزهاى دوشنبه، عصر روز پنج‌شنبه، جمعه قبل از طلوع خورشید و صبح روز شنبه، مستحب مؤکّد است.

۱.۵ - مسافرت


۱. مسافرت در روزهاى شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه، مستحب است.
۲. روزهاى چهارشنبه و جمعه، پیش از نماز جمعه، مکروه است.

۱.۶ - آمیزش


آمیزش با همسر در شب‌ هاى دوشنبه، سه‌شنبه و شب و ظهر پنج‌شنبه و نیز شب، و عصر جمعه، مستحب است.
[۱۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۰۱.


۱.۷ - حجامت


حجامت کردن در روزهاى سه‌شنبه، چهارشنبه و ظهر جمعه، کراهت دارد.


 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۴، ص۲۱۷.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۴، ص۲۳۱.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۷۰-۵۷۱.    
۴. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۰۵-۶۰۶.    
۵. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۰۵-۶۰۶.    
۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۳۴۷.    
۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۴، ص۱۷۰.    
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۳، ص۲۲۳.    
۹. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۷، ص۴۱۵.    
۱۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۶.    
۱۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۳۱-۳۰.    
۱۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۶.    
۱۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۳۱-۳۰.    
۱۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقى، ج۲، ص۸۰۱.
۱۵. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۰۹.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام،ج‌۱، ص۷۷۹.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | فضیلت ایام
جعبه ابزار