• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسامی سوره ملک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنام‌های موجود در منابع دینی برای سوره ملک .


۱ - شرح نامهای سوره ملک

[ویرایش]

سوره ملک دارای شش نام دیگر به شرح ذیل است:

۱.۱ - تبارک


این سوره به نام اولین واژه آن یعنی «تبارک» نامگذاری شده است.

۱.۲ - مانعه و مناعه


«مانعه» یعنی بازدارنده، و «مناعه» یعنی بسیار بازدارنده. در روایتی از ابن عباس آمده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در شان سوره ملک فرمودند: «هی المانعة، هی المنجیة، تنجیه من عذاب القبر؛ سوره ملک (برای کسی که آن را تلاوت و به آن عمل کند) مانع عذاب قبر است و او را از آن عذاب نجات می‌دهد». با عنایت به مضمون روایت نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم سوره ملک را « مانعه » و «مناعه» نیز نامیده‌اند.

۱.۳ - منجیه


«منجیه» اسم فاعل از ریشه «نجاة» به معنای نجات‌دهنده است. کسی که سوره ملک را تلاوت و به آن عمل کند؛ براساس روایت ابن عباس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم، از عذاب قبر و جهنم نجات می‌یابد.

۱.۴ - واقیه


«واقیه» از ماده « وقی » به معنای نگهدارنده و بازدارنده است. سوره ملک برای کسی که آن را تلاوت و به آن عمل کند بازدارنده از عذاب جهنم است؛ از این رو آن را «واقیه» نیز نامیده‌اند.

۱.۵ - مجادله


«مجادله» مصدر « جادل » نوعی مناظره است که برای اظهار و روشن ساختن مطلب حق و واداشتن خصم به پذیرش آن صورت می‌پذیرد. چون سوره ملک در قیامت و در پیشگاه خداوند به مجادله و دفاع از قاری و تلاوت کننده این سوره می‌پردازد «مجادله» نیز نام گرفته است.
[۱] سخاوی، علی بن محمد، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۲۳۶-۹۹.
[۳] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۵۸۸.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، علی بن محمد، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۲۳۶-۹۹.
۲. سخاوی، علی بن محمد، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۹۲.    
۳. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۵۸۸.
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ص۱۹۶.    


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اسامی سوره ملک».    جعبه ابزار