• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سوره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

قرآن کریم در قالب مجموعه آیاتی نازل شده که خداوند متعال آنها را به سوره نام‌بردار ساخته است.
قرآن کریم دارای ۱۱۴ سوره است که هریک به نام ویژه‌ای دارد.برای لفظ سوره معانی گوناگونی ذکر کرده‌اند، از جمله:
۱ـ مخفَّف و تسهیل‌یافته، در این صورت، سؤره، تلفظ می‌شود که در اصل به معنای باقی‌ماندة آشامیدنی در ظرف می‌باشد و چون سوره قرآن قطعه و قسمتی از آن است، بدین جهت سوره‌اش نامیده‌اند.
۲ـ سوره از سور، به معنی حصار و بارة شهر است، چون سورة قرآن، پیرامون آیاتی را احاطه کرده و آنها را گرد هم به صورت واحدی درآورده و نیز همچون بارة شهر، بلند مرتبت و رفیع است، آن را سوره می‌نامند.
۳ـ سوره از سوار است که معرب دستواره (= ‌دستبند) می‌باشد و چون سورة قرآن مانند دستواره‌ای آیاتی از قرآن را در‌بر‌گرفته است سوره نامیده شده است.
۴ـ مقام و منزلت رفیع.
۵ـ سوره از تصور (= ‌تصاعد و ترکیب) است و از کلمة تَسَوَّرُوا در آیة «إِذْ تَسَوَّرُوا الِْمحْرابَ»
همین معنی اراده شده است زیرا سوره‌های قرآن بر روی هم قرار گرفته‌اند، لذا آنها را سوره می‌نامند
[۲] دکتر سید محمد باقر حجتی، پژوهشی در قرآن کریم، ص ۸۳ـ ۸۴.
.


۱. ص/ سوره۳۸، آیة ۲۱.    
۲. دکتر سید محمد باقر حجتی، پژوهشی در قرآن کریم، ص ۸۳ـ ۸۴.سایت اندیشه قم    رده‌های این صفحه : تقسیمات قرآنی | قرآن شناسی
جعبه ابزار