• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سوره قصص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوره قصص در مورد داستان سرایی یا قَصَص مربوط به بعضی از انبیاء است. واژه «‌قَصص‌» در آیه ۲۵ آمده است و از آیه ۳ تا ۴۶ داستان زندگی حضرت موسی(ع) به تفصیل بیان شده است.وجه تسمیه این سوره به قَصَص پرداختن به داستان سرایی یا قَصَص مربوط به بعضی از انبیاء است. از جمله داستان حضرت موسی(ع) به تفصیل بیان شده است (ازآیه ۳ تا ۴۶) و در آیه ۲۵ نیز این داستان را قَصص می‌نامد. نام دیگرش سوره «‌موسی و فرعون‌» است. چهاردهمین سوره‌ای است که حروف مقطعه «‌طسم‌» آغاز می‌شود. به ترتیب مصحف بیست و هشتمین و به ترتیب نزول چهل و نهمین سوره قرآن، و مکی است. ۸۸ آیه و به نظر بعضی از قاریان ۸۷ آیه دارد که عدد اول مشهور و معمول است. دارای ۱۴۴۳ کلمه و ۵۹۳۳ حرف است. از نظر حجم یکی از سوره‌های متوسط قرآن است که کمی بیش از نیم جزء قرآن را دربردارد.
[۱] دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵قصه موسی(ع) و فرعون در آغاز سوره و قصه قارون در پایان سوره آمده است و در ضمن این داستان به مسلمانان دلداری می‌دهد که بدانند همه نیرو به دست خدا است و آنان را یاری می‌کند و قدرت ظاهری فرعون و مال فروان قارون هیچ یک در برابر خدا ارزشی ندارد. داستان موسی(ع) و شعیب و ماجرای ازدواج حضرت موسی(ع) با دختر شعیب، قصه هارون(ع) برادر موسی(ع) و وزارت، فصاحت و بلاغت او، بشارت به رسول خدا(ص) با وعده فتح و پیروزی و بازگشت فاتحانه به وطن و زادگاهش، و اینکه پاداش اعمال نیک، مضاعف است ولی کیفر اعمال بد، متقابل و در حد و اندازه آن خواهد بود از موضوعات دیگر این سوره است.
[۲] دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی ، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵

=


قرآن
سوره
آیه


۱. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵
۲. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی ، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵•قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند،تهران: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۸ق/۱۳۷۶ش.
•دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج۲، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، تهران: دوستان-ناهید، ۱۳۷۷.


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار