• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سوره قصص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوره قصص در مورد داستان سرایی یا قَصَص مربوط به بعضی از انبیاء است. واژه «‌قَصص‌» در آیه ۲۵ آمده است و از آیه ۳ تا ۴۶ داستان زندگی حضرت موسی(ع) به تفصیل بیان شده است.


۱ - سوره قصص

[ویرایش]

وجه تسمیه این سوره به قَصَص پرداختن به داستان سرایی یا قَصَص مربوط به بعضی از انبیاء است. از جمله داستان حضرت موسی(ع) به تفصیل بیان شده است (ازآیه ۳ تا ۴۶) و در آیه ۲۵ نیز این داستان را قَصص می‌نامد. نام دیگرش سوره «‌موسی و فرعون‌» است. چهاردهمین سوره‌ای است که حروف مقطعه «‌طسم‌» آغاز می‌شود. به ترتیب مصحف بیست و هشتمین و به ترتیب نزول چهل و نهمین سوره قرآن، و مکی است. ۸۸ آیه و به نظر بعضی از قاریان ۸۷ آیه دارد که عدد اول مشهور و معمول است. دارای ۱۴۴۳ کلمه و ۵۹۳۳ حرف است. از نظر حجم یکی از سوره‌های متوسط قرآن است که کمی بیش از نیم جزء قرآن را دربردارد.
[۱] دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵


۲ - مفاهیم

[ویرایش]

قصه موسی(ع) و فرعون در آغاز سوره و قصه قارون در پایان سوره آمده است و در ضمن این داستان به مسلمانان دلداری می‌دهد که بدانند همه نیرو به دست خدا است و آنان را یاری می‌کند و قدرت ظاهری فرعون و مال فروان قارون هیچ یک در برابر خدا ارزشی ندارد. داستان موسی(ع) و شعیب و ماجرای ازدواج حضرت موسی(ع) با دختر شعیب، قصه هارون(ع) برادر موسی(ع) و وزارت، فصاحت و بلاغت او، بشارت به رسول خدا(ص) با وعده فتح و پیروزی و بازگشت فاتحانه به وطن و زادگاهش، و اینکه پاداش اعمال نیک، مضاعف است ولی کیفر اعمال بد، متقابل و در حد و اندازه آن خواهد بود از موضوعات دیگر این سوره است.
[۲] دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی ، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵

=

۳ - جستارهای وابسته

[ویرایش]

قرآن
سوره
آیه

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵
۲. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، خرمشاهی ، بهاء الدین،ج۲، ص۱۲۴۴ـ۱۲۴۵


۵ - منابع

[ویرایش]

•قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند،تهران: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۸ق/۱۳۷۶ش.
•دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ج۲، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، تهران: دوستان-ناهید، ۱۳۷۷.


رده‌های این صفحه : سوره‌های قرآن
جعبه ابزار