• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فرد (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فَرْد (به فتح فاء و سکون راء) از واژگان قرآن کریم به معنای تنها است و فُرادَى (به ضم فاء و فتح دال) جمع غیر قیاسی آن است.فَرْد: تنها است.
راغب گفته: فرد آنست كه ديگرى با آن مخلوط نيست؛ آن از «وَتْر» اعمّ و از «واحد» اخصّ است.


(رَبِّ لا تَذَرْنِي‌ فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ‌) «خدايا مرا تنها نگذار تو بهترينِ وارثانى».
(وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) (و همگى روز رستاخیز، تك و تنها نزد او حاضر مى‌شوند).
(وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى‌ كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (همه شما تنها و با دست خالى به سوى ما بازگشت نموديد، همان‌گونه كه اوّلين بار شما را آفريديم).
ظاهرا مقصود از فَرْد و فُرادَى انقطاع از علائق دنیا و خصوصيات اين جهان است، مثل‌: (وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ‌) عذاب الهی را مشاهده مى‌كنند؛ و دستشان از همه جا كوتاه مى‌شود) و (وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ‌) (و آنچه را به شما بخشيده بوديم، پشت سرتان رها كرديد).
(أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌) فُرادى به معنى تك تك است يعنى: «براى خدا برخيزيد دودو و تك تك و فکر كنيد».
ناگفته نماند: جمع قیاسی فَرْد، اَفْراد است و فُرادَى مثل سُكارَى غیر قیاسی است، به قولى: فُرادَى جمع فَرْدان و فردى است، مثل سُكارَى كه جمع سَكْران و سكرى است.


۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۵۸.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۲۹.    
۳. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۵۰۰.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۳، ص۱۱۹.    
۵. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۲۹.    
۶. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۹.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۹۵.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۳۱۱.    
۹. انعام/سوره۶، آیه۹۴.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۱۳۹.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۱۶۶.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۲۵.    
۱۳. انعام/سوره۶، آیه۹۴.    
۱۴. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۱۳۹.    
۱۵. سباء/سوره۳۴، آیه۴۶.    
۱۶. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۲، ص۵۱۸.    
۱۷. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۳۳۲.    
۱۸. رازی، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان، ج۷، ص۳۸۰.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "فرد"، ج۵، ص۱۵۸.    


جعبه ابزار