• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غرض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغَرض، به صفحه‌ای که در مسابقه تیراندازی تیرها باید به آن اصابت کنند، گفته می‌شود.


۱ - معنای غرض

[ویرایش]

غرض به معنای نخست عبارت است از صفحه‌ای فراهم آمده از پوست یا کاغذ که در تمرین یا مسابقه تیراندازی تیرها باید به آن اصابت کنند. به آن « رقعه » و « قرطاس » نیز می‌گویند؛ خواه فراهم آمده از کاغذ باشد یا غیر کاغذ.

۲ - نقش غرض

[ویرایش]

گاهی درغرض، نقشی هلال گونه ترسیم می‌کردند که به آن دایره می‌گفتند. گاهی نیز در وسط دایره نشانی دیگر ترسیم می‌کردند که به آن خاتم گفته می‌شد.

۳ - تفاوت غرض با هدف

[ویرایش]

تفاوت غرض با هدف در اصطلاح تیراندازی و مسابقه، آن است که هدف به معنای چیزی همچون تل خاک یا دیواری است که غرض در آن نصب می‌شود.
[۳] تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۷۵.
[۴] تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۱۴۶.
البته در لغت، هدف و غرض به یک معنا است.
[۵] لسان العرب، واژه «غرض» و «هدف».


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط، ج۶، ص۲۹۷.    
۲. کتاب السرائر، ج۳، ص۱۴۹.    
۳. تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۷۵.
۴. تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۱۴۶.
۵. لسان العرب، واژه «غرض» و «هدف».

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۴۰، برگرفته از مقاله«غرض».    جعبه ابزار