• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توفیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمراهی خدا در کار خیر را توفیق گویند.
توفیق یکی از درخواست های مؤمنان است.
از این روست که از زبان همگان توفیق به عنوان نیایش برای خود و دیگری بسیار شنیده می شود.
هنگامی که به کار نیکی اقدام کنند و یا عمل خوبی را به سرانجام رسانند در پاسخ سپاس بر این نکته تاکید می شود که خداوند توفیق این کار خیر را به من داده است.اما توفیق چیست و چرا مومن سپاسگزارانه و یا درخواستانه از خدا توفیق می جوید؟
توفیق در واژه شناسی به معنای ایجاد مطابقت و موافقت میان دو چیز در کار خیر و نیک آمده است.
به این معنا که شخصی و یا چیزی را موافق با دیگری انجام می دهد به گونه ای تنافر و بیزاری از میان رخت بر می بندد و موافقت، همراهی و همدلی پدید می آید.توفیق را از این رو فضل و بخشش الهی دانسته اند تا بنمایاند که امری است که توقع و انتظار آن نمی رفت و تنها به فضل و زیادتی خداوندی نصیب و بهره شخص شده است.
بنابراین فضل و توفیق به گونه ای با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و در آیات قرآنی می توان به مواردی که به فضل الهی کار خیری از سوی انسان انجام گرفته است، در حکم توفیق بر شمرد.برای توفیق آثار در قرآن بیان شده است که بیانگر آن است که این افراد از فضلیتی برخوردار شده اند که دیگر انسان ها از آن محروم هستند.
به این معنا که افزون بر عنایت و رحمت عمومی به دسته ای که خداوند توفیق می دهد، از روی عنایت خاص و رحیمیت خاص، فضلیت و برکتی داده می شود که دیگران از آن بی نصیب هستند.آثاری که قرآن برای اهل توفیق بر می شمرد، عبارتند از:
۱. دوری و اجتناب از شیطان،
۲. توبه و بازگشت به سوی خدا "ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب"،
۳. زدودن گناهان،
۴. راهیابی به بهشت،
۵. توکل،
۶. شرح صدر،
۷. قبولی اعمال،
۸. رهایی از زیانکاری،
۹. مغفرت و آمرزش،
۱۰. هدایت خاص،
۱۱. توفیق در اعمال صالح.زمینه های توفیق
برای رسیدن به مقام توفیق می بایست زمینه های را انسان در خود پدید آورد و ظرفیت خود را افزایش دهد تا توفیق رفیق راهش شود.
از جمله زمینه هایی که می بایست فراهم گردد عبارتند از:
۱. توبه،
۲. توکل،
۳. جهاد،
۴. دعا،
۵. عبادت،
۶. قصد اصلاح،
۷. هجرت،
اشاره کرد.از جمله موانع عبارتند از:
۱. تردید،
۲. سنگدلی،
۳. تنگی صدر،
۴. کفر،
از موانع رسیدن به توفیق الهی است.


 
۱. نساء/سوره۴، آیه۸۳.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۸۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۶۴.    
۴. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۵. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۶.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۲۱.    
۷. هود/سوره۱۱، آیه۸۸.    
۸. انعام/سوره۶، آیه۱۲۵.    
۹. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۱۰. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۶.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۶۴.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۱۸۷.    
۱۳. اعراف/سوره۷، آیه۴۳.    
۱۴. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۱۵. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۱۶. قصص/سوره۲۸، آیه۲۲.    
۱۷. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۶۹.    
۱۸. نمل/سوره۲۷، آیه۱۹.    
۱۹. حمد/سوره۱، آیه۵.    
۲۰. نساء/سوره۴، آیه۳۵.    
۲۱. توبه/سوره۹، آیه۱۱۷.    
۲۲. کهف/سوره۱۸، آیه۱۶.    
۲۳. توبه/سوره۹، آیه۴۴.    
۲۴. توبه/سوره۹، آیه۴۵.    
۲۵. یونس/سوره۱۰، آیه۸۸.    
۲۶. انعام/سوره۶، آیه۱۲۵.    
۲۷. مائده/سوره۵، آیه۴۱.    
۲۸. توبه/سوره۹، آیه۴۵.    دانشنامه موضوعی قرآن    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | توفیق الهی
جعبه ابزار