• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعمال صالح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمل صالح عبارت است از آنچه خدای تعالی بندگان را به انجام دادن آن ترغیب و امر کرده است؛ از واجبات و مستحبات، همچون نماز، روزه، حج، خمس، زکات، جهاد، ذکر، فکر، صدقه و صلوات.


۱ - احکام مرتبط

[ویرایش]

از احکام مرتبط با آن در بابهایی نظیر طهارت، صلات و شهادات سخن گفته‌اند.

۲ - اصل و ریشه همه اعمال صالح

[ویرایش]

اصل و ریشه همه اعمال صالح، ولایت و محبت اهل بیت علیهم السّلام است که قبولی تمامی اعمال صالح بسته به آن می‌باشد و بدون آن هیچ کار نیکی به درگاه خداوند پذیرفته نمی‌شود.
[۲] براهین الحج، ج۱، ص۱۲۴.


۳ - عمل صالح در قرآن

[ویرایش]

در آیات متعددی، عمل صالح بعد از ایمان به خدا آمده و بهشت و رستگاری و آمرزش گناهان و غیر آن، به ایمان به خدا و عمل صالح؛ هر دو منوط شده است.

۴ - اعمال صالح روز عید و جمعه

[ویرایش]

بسیار انجام دادن اعمال صالح، بویژه صلوات بر محمد و آل محمد صلّی اللّه‌ علیه و آله در روز جمعه و نیز بسیار انجام دادن عمل صالح در روز عید، مستحب است.

۵ - اعمال صالح شرط پذیرفتن توبه

[ویرایش]
ارتکاب گناه موجب زوال عدالت می‌شود و با توبه از آن، عدالت باز می‌گردد؛ لیکن در اینکه صرف اظهار ندامت و پشیمانی کافی است یا علاوه بر آن، انجام دادن عمل صالح نیز شرط می‌باشد، اختلاف است.
[۱۱] مصابیح الظلام، ج۱، ص۴۴۸.

مستحب است نماز باران با انسانهای صالح خوانده شود؛ چنان که مستحب است امام جماعت، مردم را به استغفار، صدقه و پرهیز از اختلاف امر کند.

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول، ج۵، ص۱۱۹.    
۲. براهین الحج، ج۱، ص۱۲۴.
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۶۷.    
۴. غافر/سوره۴۰، آیه۴۰.    
۵. تغابن/سوره۶۴، آیه۹.    
۶. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۱.    
۷. عاملی، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، ج۴، ص۱۴۹.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۷، ص۴۸۰.    
۹. حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۵۲۶.    
۱۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۵۶.    
۱۱. مصابیح الظلام، ج۱، ص۴۴۸.
۱۲. حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۶، ص۱۲۲ - ۱۲۳     .


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵،ص۴۸۹.    جعبه ابزار