• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تبدیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتبدیل یعنی تغییر دادن و عوض کردن یک چیز با چیز دیگر.


۱ - تبدیل در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، زکات، حج، جهاد، تجارت، وقف و وصیت سخن رفته است.

۱.۱ - تبدیل در طهارت


از وظایف مستحاضه تعویض پنبه براى هر نماز است. در استحاضه کثیره و متوسطه علاوه بر تعویض پنبه، پارچه روى آن نیز براى هر نماز باید عوض شود
بر حائض مستحب است در اوقات نماز پنبه و پارچه روى آن را عوض کند و وضو گرفته، رو به قبله بنشیند و ذکر خدا گوید
[۳] العروة الوثقى ج۱، ص۳۴۸.

کفنى که نجس شده و امکان ازاله نجاست از آن- به شستن یا بریدن- نیست در صورت امکان واجب است به کفنى دیگر تبدیل گردد.
[۴] العروة الوثقى ج۱، ص۴۰۵.
[۵] مستمسک العروة ج۴، ص۱۶۳.


۱.۲ - تبدیل در باب صلات


امامت فردى که در قرائت، حرفى را به حرفى دیگر تبدیل مى‏کند، براى کسى که صحیح نماز مى‏خواند بنابر مشهور جایز نیست.


۱.۳ - تبدیل در باب زکات


در تعلق زکات به چارپایان (گاو، گوسفند و شتر) و نیز درهم و دینار، گذشت یک سال از زمان تملک آنها شرط است؛ ازاین‏رو چنانچه در اثناى سال، آنها را به جنسى دیگر- حتّى بنابر مشهور به همجنس خود- تبدیل کند، سال به هم مى‏خورد.
پس از سپرى شدن سال، عزل (کنار گذاشتن) مقدار زکات و تعیین آن جایز است؛ لیکن پس از عزل تبدیل آن به مالى دیگر جایز نیست. برخى عدم جواز تبدیل را- از این جهت که عزل تا زمانى که زکات به دست مستحق نرسیده موجب تعیین آن نخواهد شد- مورد اشکال قرار داده‏اند.
[۱۲] العروة الوثقى ج۲، ص۳۲۴.۱.۴ - تبدیل در باب حج


اگر ارزش خانه یا غیر آن از دارایى شخص، افزون بر مقدار لایق به حال وى باشد و تبدیل آن عسر و حرجى نداشته باشد، در اینکه چنین شخصى مستطیع شمرده مى‏شود، تا تبدیل، بر او واجب باشد یا نه، اختلاف است. نظر اکثر، قول اوّل است.
[۱۴] العروة الوثقى ج۲، ص۴۳۳.۱.۵ - تبدیل در باب جهاد


اگر ذمی از آیین خود به آیینى همچون بودایی و بهائیت که از نظر اسلام به عنوان آیین آسمانى شناخته نمى‏شود، بگرود، از او پذیرفته نمى‏شود؛ لیکن در اینکه محکوم به چه حکمى است، اختلاف است. برخى گفته‏اند:
یا باید اسلام را بپذیرد و یا کشته شود.
برخى دیگر گفته‏اند: بازگشت به آیین سابقش نیز از او پذیرفته مى‏شود. گروه سوم رجوع به هر آیینى را که اسلام آن را آیین آسمانى شمرده (یهودیت، مسیحیت و مجوسیت) جایز دانسته‏اند. همچنین اگر از یکى از ادیان آسمانی همچون یهودیت به آیین آسمانی دیگر همچون مسیحیت یا بالعکس بازگردد، در اینکه از او پذیرفته مى‏شود یا نه، اختلاف است.


۱.۶ - تبدیل در باب تجارت


تغییر دادن شغل و حرفه‏اى که درآمد مناسب ندارد براى دستیابى به شغل مناسب درآمدزا، از آداب تجارت به شمار مى‏رود.


۱.۷ - تبدیل در باب وقف


هرگونه تغییر و تبدیل وقف حتّى عنوان آن، مانند تبدیل عنوان مدرسه به خانه- جز در مواردى که غیر قابل استفاده است- ممنوع مى‏باشد


۱.۸ - تبدیل در وصیت


تبدیل وصیت دیگرى جایز نیست و از گناهان کبیره شمرده شده و قرآن کریم با صراحت، آن را (اثم) و گناه معرفى کرده است. البتّه وصیت‌کننده مى‏تواند قبل از مرگش وصیت خود را تغییر دهد


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳، ص۳۱۳.    
۲. جواهر الکلام ۳، ص۳۲۶.    
۳. العروة الوثقى ج۱، ص۳۴۸.
۴. العروة الوثقى ج۱، ص۴۰۵.
۵. مستمسک العروة ج۴، ص۱۶۳.
۶. الحدائق الناضرة ج۱۱، ص۱۶۴-۱۹۵.    
۷. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۴۲-۳۴۴.    
۸. جواهر الکلام ج۱۵، ص۹۷.    
۹. جواهر الکلام ج۱۵، ص۱۰۱-۱۰۳.    
۱۰. مستند الشیعةج۹، ص۴۳۰.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۵، ص۴۴۰-۴۴۲.    
۱۲. العروة الوثقى ج۲، ص۳۲۴.
۱۳. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۵۳-۲۵۴.    
۱۴. العروة الوثقى ج۲، ص۴۳۳.
۱۵. مستمسک العروة ج۱۰، ص۸۵-۸۶.    
۱۶. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۱۳-۳۱۶.    
۱۷. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۶۳.    
۱۸. تحریر الوسیلة ج۲، ص۷۸.    
۱۹. بقره سوره۱، آیه۱۸۱.    
۲۰. تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۰۷.    


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۲۸.    


رده‌های این صفحه : زکات | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار