فهرست مقالات برای : فظ

فظ فظ (مفردات‌قرآن) فظا
فظلت فظلتم فظن

جعبه ابزار