• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فساد (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مشابه: فساد (علوم دیگر).


فَساد (به فتح فاء) از واژگان قرآن کریم به معنای تباهی است. این واژه دارای مشتقاتی است که در آیات قرآن به کار رفته است؛ مانند: إِفْساد (به کسر الف و سکون فاء) به معنای تباه كردن؛ و مُفْسِد (به ضم میم و سکون فاء و کسر دال) به معنای تباه كننده و ضدّ مصلح‌ است.فَساد: تباهی است. در لغت آنرا ضدّ صلاح گفته‌اند.
راغب خروج شى‌ء از اعتدال معنى می‌كند، خواه كم باشد يا بيشتر.


(لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً) «در زمين برترى (خود پسندی) و تباهى اراده نمی‌كنند».
(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ‌ لَفَسَدَتا) «اگر در آسمان و زمين خدايانى جز خدا می‌بود آنها از اعتدال و نظم خارج شده و تباه می‌گشتند».

۲.۱ - افساد

إِفْساد: تباه كردن است. (سَعى‌ فِي الْأَرْضِ‌ لِيُفْسِدَ فِيها) «در زمین تلاش می‌كند تا در آن تباهى به بار آورد».

۲.۲ - مفسد

مُفْسِد: تباه كننده و ضدّ مصلح‌ است. (وَ اللَّهُ يَعْلَمُ‌ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‌) (خداوند، مفسدان را از مصلحان، باز مى‌شناسد).


۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۷۴.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۳۶.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۳، ص۱۲۰.    
۴. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۳۶.    
۵. قصص/سوره۲۸، آیه۸۳.    
۶. انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۲.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۰۵.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۲۰.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۳۵.    قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "فساد"، ج۵، ص۱۷۴-۱۷۵.    


جعبه ابزار