• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غرق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

غرق به غوطه ور شدن در آب اطلاق می‌شود.از احکام آن در باب‌های صلات ، زکات ، خمس ، صوم ، صلح ، ارث و دیات سخن گفته‌اند.

۱.۱ - در باب صوم و صلات

نجات دادن مسلمانی که در حال غرق شدن می‌باشد، واجب است و در صورت توقف نجات او بر قطع نماز ، قطع نماز واجب است؛ چنان که در صورت توقف نجات وی بر فرورفتن در آب، بر روزه‌دار، واجب است این کار را انجام دهد، هرچند روزه‌اش باطل می‌شود.
[۳] مهذب الاحکام، ج۱۰، ص۸۰.
نمازی که وقت آن داخل شده، از مکلّف در آستانه غرق شدن، ساقط نیست و بر او واجب است به هر نحو ممکن نماز را به جا آورد.

۱.۲ - در زکات

از شرایط وجوب زکات ، متمکن بودن شخص از تصرف در مال متعلق زکات است. بنابراین، در مالی که در دریا غرق شده است و دسترسی به آن ممکن نیست، زکات واجب نخواهدبود.

۱.۳ - در باب خمس

مالی که در دریا غرق شده و مالکش از آن اعراض کرده است، آیا چنانچه دیگری به آن دست یابد مالک می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول نخست، در صورتی که مال از جواهرات ، از قبیل مروارید و مرجان باشد و یابنده با غواصی آن را بیرون آورده باشد، آیا خمس در آن واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.

۱.۴ - در دیات

آب انداختن به جبهه دشمن کافر به قصد غرق کردن نیروهای در حال جنگ ، بدون ضرورت مکروه است. اگر کسی در حدّ نیاز در ملک خود آب رها کند و براثر آن، مال دیگری غرق شود، در صورت عدم علم به تعدّی و تجاوز آب، ضامن نخواهد بود. کسی که طناب کشتی دیگری را باز کرده و بر اثر آن کشتی غرق شده، ضامن است.
ناخدای کشتی‌ای که در حال حرکت اقدام به تعمیر بخش آسیب دیده آن کرده و بر اثر آن کشتی غرق و در پی آن، جان یا مال کسی تلف شده است، ضامن می‌باشد.

۱.۵ - در باب ارث

دو یا چند نفری که از یکدیگر ارث می‌برند، چنانچه همزمان غرق شوند و معلوم نباشد کدام یک زودتر مرده است، همه از یکدیگر ارث می‌برند.


۱. الروضة البهیة، ج۷، ص۶۷.    
۲. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۲۲ ۱۲۳.    
۳. مهذب الاحکام، ج۱۰، ص۸۰.
۴. الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۲۹۴.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۸.    
۶. العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۴.    
۷. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۶۶ ۶۷.    
۸. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۹.    
۹. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۱.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۱۳.    
۱۱. الروضة البهیة، ج۸، ص۲۱۳ ۲۱۴.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۴۱.    جعبه ابزار