• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تابستان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: صیف (مفردات‌قرآن).

تابستان یکی از فصل هاست که در بعضی ابواب فقه در مورد ان بحث شده است


۱ - معنای تابستان

[ویرایش]

به یکی از فصل هاى سال؛بین بهار و پاییز می گویند .
از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صوم، حج، نکاح و حدود سخن رفته است.

۲ - احکام مربوط به تابستان

[ویرایش]

از جمله موارد نفقه واجب زن بر شوهر تهیه لباس تابستانى براى او است
حد تازیانه در گرماى شدید مانند وسط روز در تابستان جارى نمى ‌شود و اجراى آن در این فصل به یکى از دو طرف روز (صبح و شام) موکول مى‌ گردد.
روزه گرفتن در سه روز از هر ماه (اوّلین و آخرین پنجشنبه ماه و اوّلین چهارشنبه دهه دوم)، مستحب مؤکد است؛ لیکن تأخیر انداختن آنها از تابستان به دلیل گرمى هوا و قضا کردن آنها در زمستان جایز است.
امور زیر در تابستان مستحب است:
بسیار زدودن موهای زاید بدن ، رعایت فاصله با دیگرى هنگام نشستن به مقدار یک ذراع
مسافرت در شب و روز جمعه یا روز پنجشنبه و دادن فرصت استراحت قیلوله (نیم‌روز) به برده.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط،ج۶،ص۸.    
۲. جواهر الکلام ج۴۱،ص۳۴۳.    
۳. شرایع الاسلام ج۱،ص۱۵۴.    
۴. وسائل الشیعة ج۲،ص۷۲.    
۵. وسائل الشیعه ج۱۲،ص۱۴.    
۶. وسائل الشیعه ج۵،ص۳۲۵.    
۷. جواهرالکلام ج۳۱،ص۳۹۴.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۰۹.    


رده‌های این صفحه : حدود | روزه | طهارت | فقه
جعبه ابزار