• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بشر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: بشر (ابهام‌زدایی).


موجود قائم بر دو پا که در اصطلاح آدم و بشر اطلاق می‌شود را انسان گویند. از احکام انسان بما هو انسان در باب‌هایی مانند طهارت، صلات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و قضاء بحث به میان آمده است.انسان از نگاه دین برای بندگی خداوند متعال آفریده شده و تمامی اصول و فروع دین، بیان شیوۀ بندگی او است.
از این رو انسان، مخاطب تمامی تکالیف و آداب دینی است.


احکامی که در شرع مقدس اسلام برای انسان تشریع شده است، یا بر خود عنوان انسان مترتّب می‌شود و یا بر عناوینی مانند مسلمان، مؤمن، کافر، فاسق، محارب، بالغ، آزاد، برده، زن، مرد، پدر، مادر، برادر، خواهر، زوج، زوجه، قاضی، امام، پیامبر و... که انسان بدان متّصف می‌شود.
احکام قسم دوم در عناوین متناسب آن‌ها بیان می‌شود. در این جا به اختصار به احکام قسم اول اشاره می‌شود که در باب‌هایی مانند طهارت، صلات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و قضاء آمده است.


حقوق به طور کلّی به حق الناس (حق انسان‌ها) و حق اللّه (حق خداوند) تقسیم می‌شود که هر یک دارای احکام خاصی می‌باشد.


حقوق مادی و معنوی انسان، محترم و تجاوز به آن‌ها حرام است؛ هر چند گسترۀ احترام نسبت به مراتب و حالات انسان، متفاوت می‌باشد.


انسان مسلمان و کسانی که در حکم اویند پاک می‌باشند. کافر غیر کتابی و به قول مشهور، اهل کتاب نجس می‌باشند.


بدن میّت آدمی به مجرّد مرگ نجس می‌شود و لمس کردن آن بعد از سرد شدن، موجب غسل است.


نماز خواندن روبروی انسان، مکروه است.


انسان قابل تذکیه نیست.


خوردن گوشت مردۀ آدمی جز هنگام‌ اضطرار، حرام است.


اگر انسان با حیوان حلال گوشتی نزدیکی کند، گوشت، شیر و نسل آن حرام می‌شود.


نیز اگر حیوان حلال گوشت از مدفوع انسان تغذیه کند، به گونه‌ای که عنوان نجاست‌خوار (جلّال) بر او صدق کند، گوشتش حرام می‌گردد.


۱. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۶۵.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۹۹.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۹۹.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳۹.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۸۴.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۷۱.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۲۴-۷۲۵.    


رده‌های این صفحه : انسان شناسی | کلام
جعبه ابزار