• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بالغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكسى كه به سن بلوغ رسيده باشد بالغ است.


۱ - بلوغ از ديدگاه فقه

[ویرایش]

كسى كه به سن بلوغ رسيده باشد بالغ است و علامات آن احتلام و انزال است در مرد و احتلام و حیض و حمل است در زن و بدون اين علامات مرد در سن ۱۵ سالگى و زن در ۹ سال بالغ است.

۲ - بلوغ از دیدگاه صوفیان

[ویرایش]

بالغ از نظر صوفیان كسى است كه او را چهار صفت باشد اقوال، افعال، معارف و اخلاق حميده.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۱۳.    
۲. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۶، ص ۱۷.    
۳. خوئی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۹.    
۴. تهانوی، محمد علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ۱، ص ۳۰۸.    


۴ - منبع

[ویرایش]

سیدجعفرسجادی،فرهنگ معارف اسلامی،ج۱،ص۳۷۹


رده‌های این صفحه : تکلیف | فقه
جعبه ابزار