• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وصایت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه وصایت ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

وصایت (حقوق)، به معنای تعیین وصی برای اداره امور محجوران از سوی پدر و جد پدری، بعد از فوت خود
وصایت (کلام)، به معنای تعیین جانشین از سوی پیامبر یا امام (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار