• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ملک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ملک، به فتح میم و لام به معنای فرشته
آیه ملک، آیه ۲۶ آل عمران، درباره مالکیت انحصاری خداوند نسبت به حکومت و عزت یا ذلت اقوام و اشخاص
آیه ملک یمین، اطلاق شده به آیه ۳ سوره نساء و آیه ۶ سوره مؤمنون و آیه ۳۰ سوره معارج
ملک (منطق)، به کسر میم و سکون لام یکی از مقولات نه‌گانه عرضی
ملک - به ضم میم (مفردات‌قرآن)، (به ضم میم و سکون لام) از واژگان قرآن کریم به معنای حكومت و اداره امور
ملک، (به فتح ميم و كسر لام ) به معنای پادشاه و آن كه داراى حكومت
ملک - به فتح میم (مفردات‌قرآن)، (به فتح میم و لام) از واژگان قرآن کریم به معنای فرشته
ملک - به کسر میم (مفردات‌قرآن)، (به کسر میم و سکون لام) از واژگان قرآن کریم به معنای مالک شدن و صاحب شدن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار