• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ملک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ملک، به فتح میم و لام به معنای فرشته
آیه ملک، آیه ۲۶ آل عمران، درباره مالکیت انحصاری خداوند نسبت به حکومت و عزت یا ذلت اقوام و اشخاص
آیه ملک یمین، اطلاق شده به آیه ۳ سوره نساء و آیه ۶ سوره مؤمنون و آیه ۳۰ سوره معارج
ملک (منطق)، به کسر میم و سکون لام یکی از مقولات نه‌گانه عرضی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار