• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مشهور (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه مشهور ممکن است در معانی ذیل به‌کار برده شود:

حدیث مشهور، از اصطلاحات به کار رفته در علم حدیث و یکی از اقسام خبر واحد
فتوای مشهور، از اصطلاحات به کار رفته در علم فقه به معنای رأى مشهور فقهاء در مسأله فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار