• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد عبد العظیم الزرقانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد عبد العظیم الزرقانی یکی از عالمان دوره بیداری اسلامی مصر در قرن چهاردهم است؛ آثار و تالیفات او ،در رشته علوم قرآن می باشد.

فهرست مندرجات

۱ - معرفی
۲ - منبع

۱ - معرفی

[ویرایش]

«محمد عبد العظیم الزرقانی» از اهالی الجعفریة، در استان غربی مصر و منتسب به زرقان (به ضم زاء) است. زرقان یکی از شهرهای تابع استان المنوفیه مصر است. به احتمال قوی وی در آغاز قرن چهاردهم هجری متولد شده است. زرقانی در سال ۱۹۱۱ م تحصیل خود را در معهد الاحمدی آغاز کرد. و در سال ۱۹۲۵ م از دانشکده اصول الدین فارغ التحصیل و در سال ۱۹۲۵ م موفق به کسب درجه عالمیه می‌شد و از سال بعد تدریس در معهد الزقازیق را آغاز می‌کند. سپس به معهد طنطا منتقل شده و پس از آن تدریس در معهد قاهره را شروع می‌کند و پس از آن در سال ۱۹۳۹ م به تدریس علوم القرآن و حدیث در رشته دعوت و ارشاد دانشکده اصول الدین می‌پردازد. زرقانی یکی از عالمان دوره بیداری اسلامی مصر است. این عالمان هریک با آثار و تالیفات خود، رشته علوم القرآن را در قرن چهاردهم بارور ساختند. وی در سال ۱۳۶۷ ه. ق وفات یافت. از تالیفات زرقانی علاوه بر مناهل العرفان فی علوم القرآن ، به کتاب دیگری به نام «بحث» اشاره می‌کنند که احتمالا متن درس تبلیغ و ارشاد او در دانشکده اصول الدین بوده است. خود زرقانی در «مناهل العرفان» از کتاب دیگری از خویش به نام «المنهل الحدیث فی علوم الحدیث» یاد می‌کند. ظاهرا این کتاب همچون دو کتاب دیگر متن درس علم الحدیث وی در دانشکده اصول الدین بوده است.

۲ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار مشکات الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار