• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن حسن شیبانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ابوعبدالله محمد بن حسن شیبانی (۱۳۲-۱۸۹ق)، از عالمان حنفی مذهب به فقه، حدیث، شعر، ادبیات عرب و علوم قرآنی قرن دوم هجری قمری بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد شیبانی کوفی، اصل وی از حرستا، یکی از روستاهای دمشق و یا اهل جزیره بود، ولی محمد در حدود ۱۳۲ق در واسط به دنیا آمد و در کوفه بزرگ شد و از موالی بنی شیبان بود. او در کوفه تحصیلاتش را آغاز کرد و فقه را نزد ابوحنیفه و قاضی ابویوسف فرا گرفت و دروس دیگر را نزد استادانی همچون مسعر، اوزاعی و ثوری آموخت. ایشان حدود سه سال نزد مالک شاگردی کرده و حدود هفتصد حدیث از او شنیده و شاگردانی مانند شافعی، ابوعبید و هشام بن عبیدالله داشت.
به لحاظ اینکه مدتی با ابوحنیفه همنشین بود، مذهب حنفی را اختیار کرد و رواج داد. او سپس به بغداد رفت و مدتی در آنجا اقامت داشت و تدریس می‌کرد.

۲ - ویژگی‌ها

[ویرایش]

وی را فردی فقیه، محدث و متخصص در ادبیات عرب، علوم قرآن و حساب برشمرده و فصاحت او را ستوده‌اند. شیبانی نیمی از اموال موروثی پدرش را در راه نحو و شعر، و بقیه را در راه فقه و حدیث انفاق کرد. وی مدتی از جانب‌ هارون (خلافت ۱۷۰-۱۹۳ق) قاضی رقّه بود و سپس معزول گردید. او بیشتر اوقات از ملازمان‌ هارون الرشید بود.

۳ - وفات

[ویرایش]

در سال ۱۸۹ق او و کسائی به همراه‌ هارون به شهر ری رفتند و هر دو در این سال و در یک روز از دنیا رفتند. زمان فوت وی را به اختلاف آورده‌اند.

۴ - تالیفات

[ویرایش]

آثار وی عبارت‌اند از: الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، زیادة الزیادات، اصول فقه، الصلاة، الزکاة، المناسک، نوادر الصلاة، النکاح، الطلاق، العتاق و امهات الاولاد السلم و البیوع المضاربة الکبیرة المضاربة الصغیرة الاجارات الکبیر الاجارات الصغیر کتاب الصرف الرهن الشفعه الحیض المزارعة الکبیرة المزارعة الصغیرة المفاوضة الشرکة الوکالة العاریة الودیعة الحوالة الکفالة الاقرار الدعوی و البینات کتاب الخیل الماذون الکبیر الماذون الصغیر العتمة الدیات جنایات المدبر و المکاتب الولاء الشرب السرقة و قطاع الطریق الصید و الذبائح العتق فی المرض العین و الدین الرجوع عن الشهادات الوقوف و الصدقات الغصب الدور الهبة و الصدقات الایمان و النذور و الکفارات الوصایا حساب الوصایا الصلح الخنثی و المفقود اجتهاد الرای الاکراه الاستحسان اللقیط اللّقطة الآبق الحج المالی الکیسانیات الزیادات التحری المعاقل الخصال الرّد علی اهل المدینة النوادر روایة بن رستم الاحتجاج علی مالک الاصل فی الفروع الرقیات الاکتساب فی الرزق المستطاب البیوع الشروط الکسب المبسوط فی فروع الحنفیه که مشتمل بر کتابهای دیگر وی الصلاة البیوع الایمان و الاکراه می‌باشد مسائل الرقیات و الجرجانیات و الکیسانیات و الهارونیات السیر الکبیر السیر الکبیر والصغیر شرح الموطا العقائد الشیبانیة مسند ابی حنیفه نوادر الصیام مسائل اهل البصرة کتاب السحبات و الآثار.
[۳۶] قاضی یحصبی، عیاض بن موسی، ترتیب المدارک، ج۱، ص۳۹۴.


۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۱۲، ص۳۵۹.    
۲. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۷، ص۳۳۶.    
۳. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۴، ص۱۸۴-۱۸۵.    
۴. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۷، ص۳۳۶.    
۵. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۲، ص۱۷۲.    
۶. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، المعارف، ص۵۰۰ به بعد.    
۷. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۲، ص۲۴۷.    
۸. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۱۲، ص۳۶۰.    
۹. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۹، ص۱۳۵.    
۱۰. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۴، ص۱۸۴.    
۱۱. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۷، ص۳۳۶.    
۱۲. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، المعارف، ص۵۰۰.    
۱۳. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۵۳-۲۵۴.    
۱۴. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۲، ص۱۷۲-۱۷۳.    
۱۵. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۱۹۴.    
۱۶. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۱۲، ص۳۶۰.    
۱۷. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۲، ص۱۷۰.    
۱۸. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، ج۷، ص۳۳۶.    
۱۹. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، المعارف، ص۵۰۰.    
۲۰. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۱۲، ص۳۶۲.    
۲۱. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۵۳.    
۲۲. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۳، ص۲۹۲.    
۲۳. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۵۳-۲۵۴.    
۲۴. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۵۸۱.    
۲۵. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۶۶۷.    
۲۶. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۶۸۰.    
۲۷. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج۲، ص۱۹۰۸.    
۲۸. بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۲، ص۸.    
۲۹. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۶، ص۸۰.    
۳۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۳۱۱.    
۳۱. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۹، ص۲۰۷.    
۳۲. ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، ج۷، ص۲۲۷.    
۳۳. وکیع ضبی، محمد بن خلف، اخبار القضاة، ج۳، ص۱۶۶.    
۳۴. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۸، ص۲۰۰.    
۳۵. ابن اثیر، علی بن محمد، اللباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۲۱۹.    
۳۶. قاضی یحصبی، عیاض بن موسی، ترتیب المدارک، ج۱، ص۳۹۴.
۳۷. یافعی، عبدالله بن اسعد، مرآت الجنان، ج۱، ص۳۲۵.    
۳۸. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۳، ص۵۱۳.    
۳۹. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۳، ص۱۵۳.    
۴۰. قرشی، عبدالقادر بن محمد، الجواهر المضیئه، ج۲، ص۴۲.    
۴۱. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره، ج۲، ص۱۳۰.    
۴۲. ابن عماد حنبلی، عبدالحی، شذرات الذهب، ج۲، ص۴۰۸.    


۶ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۰۸-۷۰۹، برگرفته از مقاله «محمد شیبانی».


جعبه ابزار