• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

قرآن
سوره محمد، چهل و هفتمین سوره قرآن کریم به ترتیب مصحف

اسامی معصومین
حضرت محمد، پیامبر اسلام، برگزیده‌ی همه‌ی برگزیدگان جهان هستى و افضل جمیع پیامبران الهى
امام محمد باقر علیه‌السلام، امام پنجم از امامان‌ دوازده‌گانه ‌شیعه و یکی ‌از چهارده‌معصوم
امام محمدتقی علیه‌السلام، امام‌نهم‌ از امامان‌ دوازده‌گانه ‌شیعه و یکی ‌از چهارده‌معصوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار