• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لفظ مشترک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلفظ وضع شده برای چند معنا به طور مستقل را لفظ مشترک گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

لفظ مشترک، از اقسام الفاظ متعدد المعنی بوده و عبارت است از لفظ واحدی که به طور جداگانه برای معانی متعدد جداگانه وضع شده است، مانند: لفظ «عین» که یک بار برای طلا و بارهای دیگر به صورت جداگانه برای نقره، چشم، چشمه و... وضع شده است.
[۴] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۵.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۴۸.    
۲. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۶.    
۳. بدایع الافکار، رشتی، حبیب الله بن محمد علی، ص۵۴.    
۴. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۵.
۵. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۶۷.    


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۷۴، برگرفته از مقاله «لفظ مشترک».    

رده‌های این صفحه : الفاظ متعدد المعنی
جعبه ابزار