• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرشی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرشی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوعبدالله محمدقرشی، اَبو عَبْدُ اللهِ قُرَشی، محمد بن احمد بن ابراهیم قرشی هاشمی (د ۵۹۹ق/ ۱۲۰۳ م)، عارف اندلسی
باقر شریف قرشی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
سید علی اکبر قرشی، از علمای معاصر
بسر بن ارطاة قرشی، از سرداران معاویه و غارتگر حرمین در خلافت امام علی (علیه‌السّلام)
یوسف بن یحیی قرشی‌بویطی، از فقها و محدثان عامه و جانشین شافعی
ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم قرشی ملنجی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوعبدالله محمد بن احمد قرشی هاشمی، اَبو عَبْدُ اللهِ قُرَشی، محمد بن احمد بن ابراهیم قرشی هاشمی (د ۵۹۹ق/ ۱۲۰۳ م)، عارف اندلسی
ابومحمد احمد بن عیسی قرشی اصفهانی، از محدّثین قرن دوم و سوم هجری در اصفهان
ابوالحسن احمد بن محمد بغدادی قرشی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان
ابوالقاسم اسماعیل بن محمد قرشی طلحی تیمی اصفهانی، از مفسّرین و محدّثین عامّه در قرن پنجم و ششم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار