• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عجز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعاتی که در آیات قرآن مطرح شده، عجز است.


۱ - معنای عجز

[ویرایش]

عجز، در اصل به معناى مؤخّر بودن از چيزى است و ضدّ قدرت است. اين واژه براى نداشتن قدرت از اجراى كارى، مصطلح شده است. و در اينجا مقصود از آن، همين معنا است.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «عجز» و مشتقّات آن و از مفاهيمى مثل امر تعجيزى، استفاده‌ شده است و عنوان ضعف در جايگاه خود ديده شود.
[۲] به مقاله ضعف (قرآن) رجوع شود.


۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار عجز (قرآن)، ادعای عجز (قرآن)، اظهار عجز (قرآن)، اقرار به عجز (قرآن)، تنزیه خدا از عجز (قرآن)، عجز ابلیس (قرآن)، عجز از ازدواج (قرآن)، عجز از بینایی (قرآن)، عجز از پرداخت دین (قرآن)، عجز از پرداخت صدقه (قرآن)، عجز از تأمین روزی (قرآن)، عجز از تحصیل آب (قرآن)، عجز از تعلم (قرآن)، عجز از تکلم (قرآن)، عجز از جهاد (قرآن)، عجز از دفن (قرآن)، عجز از دیدن (قرآن)، عجز از رفع عذاب (قرآن)، عجز از زیان (قرآن)، عجز از سجده (قرآن)، عجز از سود (قرآن)، عجز از سوددهی (قرآن)، عجز از شناخت (قرآن)، عجز از ضرررسانی (قرآن)، عجز از کسب (قرآن)، عجز از وصیت (قرآن)، عجز از هجرت (قرآن)، عجز از هدایت (قرآن)، عجز از هماوردی با قرآن (قرآن)، عجز امت‌ها (قرآن)، عجز انسان (قرآن)، عجز اهل زمین (قرآن)، عجز بت‌ها (قرآن)، عجز برادران یوسف (قرآن)، عجز بردگان (قرآن)، عجز بنی‌اسرائیل (قرآن)، عجز ثمود (قرآن)، عجز جن (قرآن)، عجز حیوان (قرآن)، عجز زکریا (قرآن)، عجز سپاه اسلام (قرآن)، عجز سپاه طالوت (قرآن)، عجز شوهران (قرآن)، عجز شیاطین (قرآن)، عجز ظالمان (قرآن)، عجز عیسی (قرآن)، عجز فرعونیان (قرآن)، عجز قابیل (قرآن)، عجز قوم نوح (قرآن)، عجز کافران (قرآن)، عجز گوساله سامری (قرآن)، عجز مخالفان تورات (قرآن)، عجز مخالفان قرآن (قرآن)، عجز مخلوقات (قرآن)، عجز مدیون (قرآن)، عجز مردگان (قرآن)، عجز مستکبران (قرآن)، عجز مسیحیان (قرآن)، عجز مشرکان (قرآن)، عجز معبودان باطل (قرآن)، عجز منافقان (قرآن)، عجز منحرفان (قرآن)، عجز منکران معاد (قرآن)، عجز موسی (قرآن)، عجز مؤمنان تهیدست (قرآن)، عجز نمرود (قرآن)، عجز هارون (قرآن)، عجز یأجوج و مأجوج (قرآن)، عجز یهود (قرآن)، عوامل عجز (قرآن)، کیفر عاجزکننده (قرآن)، همنشینی با عاجزان (قرآن).

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۴۷، «عجز».    
۲. به مقاله ضعف (قرآن) رجوع شود.


۴ - منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۰، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله «عجز».    


رده‌های این صفحه : عجز | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار