• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طوسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطوسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

شیخ طوسی، ملقّب به شیخ الطائفه، کنیه‌اش ابوجعفر، فقیه، محدّث و متکلم امامی قرن پنجم
خواجه نصیرالدین طوسی، از علما و دانشمندان و فلاسفه مشهور شیعه
فخرالدین آذری‌طوسی، آذَریِ طوسی، فخرالدین حمزه‌بن علی ملک اِسْفَرایِنی (۷۸۴-۸۶۶ق/۱۳۸۲-۱۴۶۲م)، شاعر و عارف و نویسندۀ پارسی‌گوی شیعی
احمد بن محمد طوسی‌غزالی، برادر کوچکتر ابو حامد محمد غزالی
میرزا محمدابراهیم نصیری طوسی، عالم، محدّث، ادیب و منشی، قرن یازده و دوازده هجری در اصفهان
محمدباقر شریف نصیری طوسی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کُتُب در عصر صفویه
محمدتقی بن عبدالحسین نصیری طوسی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در اصفهان
محمدحسن بن محمدصالح نصیری طوسی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشوران قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدربیع بن محمدابراهیم نصیری طوسی اصفهانی، از ادباء و دانشمندان اصفهان در قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار