• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شعر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه شعر ممکن است در معانی یا ابواب ذیل به کار رفته باشد:

شعر (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به معنای کلام مخیّل تشکیل‌ شده از گفتارهای موزون، متساوی و با قافیه
شعر (فقه)، سخنی ادبی و غالباً موزون و داراى قافیه و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقه
شعر (ادبیات فارسی)، سخنی ادبی و کلامی مخیل و مؤلف از اقوال موزون


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار