• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط قیاس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرایط قیاس، امور لازم در تمسک به هر یک از ارکان قیاس فقهی است.


۱ - تعریف

[ویرایش]

شرایط قیاس، به معنای شرطهای اختصاصی هر یک از ارکان قیاس می‌باشد؛ به بیان دیگر، برای هر یک از ارکان قیاس شرط‌هایی در نظر گرفته شده که به مجموعه آنها، شرایط قیاس گفته می‌شود.
بنابراین، شرایط قیاس، در حقیقت، به شرایط اصل، شرایط فرع، شرایط علت و شرایط حکم اصل تقسیم می‌گردد.
[۲] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۳۳.
[۳] مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۱۸۷.
[۴] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص (۱۶۹-۱۶۲).
[۵] قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسلام، اصغری، محمد، ص (۱۶۰-۱۵۱).


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۲، ص۱۷۳.    
۲. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۳۳.
۳. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، محمدی، ابوالحسن، ص۱۸۷.
۴. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص (۱۶۹-۱۶۲).
۵. قیاس و سیر تکوین آن در حقوق اسلام، اصغری، محمد، ص (۱۶۰-۱۵۱).


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۱۴، برگرفته از مقاله «شرایط قیاس».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | قیاس | مباحث حجت
جعبه ابزار