• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زندیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌زندیق کافران متظاهر به اسلام را می گویند.زنديق، کافری را گويند که کفر خود را پنهان و به اسلام تظاهر می‌کند، و نيز به معنای کسی که به شريعتی معتقد نيست و قائل به قديم بودن عالم می‌باشد، آمده است؛ چنان که به برخی اصناف کفار همچون ثنویه اطلاق شده است.


از آن در باب حدود سخن گفته‌اند.

۲.۱ - احکام زندیق در حدود

مخاطب قرار دادن کسی با لفظی که در عرف يا به حسب وضع لغوی در قذف به کار نمی‌رود، ليکن موجب اذيت و آزار مخاطب می‌گردد، مانند زنديق موجب ثبوت تعزیر بر گوينده است.
در عدم پذيرش توبه و وجوب کشتن زنديق- به معنای نخست- اختلاف است.
بر عدم پذيرش توبه و وجوب قتل وی ادعای اجماع شده است.
برخی گفته‌اند: زنديق محکوم به حکم مرتد است. بنابر اين، اگر مرد و مرتد فطری باشد، به قول مشهور، توبه‌اش پذيرفته نيست و کشته می‌شود، و اگر مرتد ملی باشد، پس از استتابه و خودداری از توبه به قتل می‌رسد؛ اما اگر زن باشد در هر دو صورت- فطری و ملی- کشته نمی‌شود.


۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام، ج۵، ص۵۶.    
۲. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج۱۰، ص۵۲۲.    
۳. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج۲، ص۲۹۳.    
۴. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج۱۰، ص۵۲۰.    
۵. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۲۸۸.    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، ج۳، ص۵۷۶.    
۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف ج۵، ص۳۵۲-۳۵۳.    
۸. ابن ادریس حلی، محمد، کتاب السرائر، ج۲، ۷۰۷.    
۹. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۵۶۸.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۰۳-۳۰۴.    رده‌های این صفحه : اصطلاحات اسلامی | حدود | فقه
جعبه ابزار