• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزرد یکی از رنگهای روشن و معروف می باشد.


۱ - رنگ زرد

[ویرایش]

زرد رنگى معروف است.

۲ - کاربرد رنگ زرد در فقه

[ویرایش]

از این عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حج و نکاح سخن رفته است.

۲.۱ - احکام رنگ زرد


یکى از نشانه هاى خون استحاضه زرد رنگ بودن آن در اغلب اوقات است.
پوشیدن نعلین زردو نیز همراه داشتن انگشتر عقیق زرد که بر یک طرف آن «ماشاءَ اللَّهُ لاقُوَّةَ إلّابِاللَّهِ أسْتَغْفِرُ اللَّهَ» و بر طرف دیگرش «مُحَمَّدٌ و عَلىٌّ» نوشته شده باشد براى مسافر مستحب است.
بنابر تصریح برخى، نماز گزاردن در لباس زرد رنگ مکروه است.
[۵] کشف الغطاء ج۳، ص۳۱.

بسیارى، حکم یاد شده را به مردان اختصاص داده‌اند.برخى نیز زن و مرد را مشمول آن دانسته‌اند.
خوابیدن محرم بر بالش و رختخواب زرد،
[۱۲] المعتمد فى شرح المناسک ج۵، ص۴۷۵.
پیچیدن نوزاد در قنداقه زرد رنگو آمیزش هنگام وزیدن بادهاى سیاه و زردکراهت دارد.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳، ص۲۵۸.    
۲. وسائل الشیعه ج۵، ص۶۹.    
۳. جواهر الکلام ج۱۸ ص۱۶۲-۱۶۳.    
۴. کفایة الأحکام ج۱، ص۸۲.    
۵. کشف الغطاء ج۳، ص۳۱.
۶. المعتبر ج۲، ص۹۴.    
۷. تذکرة الفقهاء ج۲، ص۵۰۱.    
۸. الدروس الشرعیة ج۱، ص۱۴۷.    
۹. مستند الشیعة ج۴، ص۳۷۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۸، ص۲۳۵.    
۱۱. الحدائق الناضرة ج۱۵، ص۵۵۹.    
۱۲. المعتمد فى شرح المناسک ج۵، ص۴۷۵.
۱۳. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۵۱.    
۱۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۵۷.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۳۳.    


رده‌های این صفحه : احکام پوشش | دماء ثلاثه | فقه
جعبه ابزار