• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ریحانةالادب فی تراجم‌المعروفین بالکنیة او اللقب (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:میرزا محمد علی مدرس خیابانی تبریزی (م ۱۳۷۱ هـ . ق)
کتاب ریحانة الادب حاوی شرح حال فقها، عرفا، حکما، ادبا، اطبّا و فضلای نامدار و بزرگ اسلام می باشد که به جهت فارسی بودن، سادگی و سلیس بودن جملات و عبارات، مورد توجه عموم می باشد. از امتیازات این کتاب به رعایت نظم و ترتیب در اسامی مؤلّفین، ذکر مدارک و منابع هر ترجمه و چاپ عکس و خط صاحبان تراجم، می توان اشاره کرد. مؤلّف به ترجمه حال معروفین به لقب یا کنیه و نسبت, به ترتیب حروف اشاره کرده است. کتاب ریحانة الادب در یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه تنظیم شده است.
باب اوّل در شرح حال معروفین به لقب و چهار باب دیگر به ذکر احوال اشخاص که با اب، ابن، امّ یا نسب معروف هستند، اختصاص یافته است.
در این کتاب به مناسبت به ذکر عقائد بعضی از فرقه ها و مذاهب مصطلح در علم رجال مثل اسماعیلیه و فطحیه نیز اشاره شده است.
در مقدمه به ذکر پاره ای از مسائل و اهمیت تاریخ و مدارک و منابع کتاب و توضیح ترتیب کتاب، پرداخته شده است.این کتاب در هشت جلد به زبان فارسی به همّت انتشارات خیّام تهران در سال ۱۳۶۹ به چاپ رسیده است.


سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار