• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رجب المرجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: ماه رجب (مقالات مرتبط).

رجب المرجب یا ماه رجب هفتمین ماه قمری و اولین ماه از ماه‌های حرام می‌باشد و فضیلت زیادی در روایات برای آن یاد شده است و از آن به مناسبت در باب‌هاى طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.اعمالی برای ماه رجب ذکر شده است.

۱.۱ - روزه

رجب از ماه‌هاى حرام و با فضیلت است و روزه گرفتن همه روزهاى آن مستحب مؤکّد مى‌باشد.

۱.۲ - غسل

غسل شب نیمه و روز بیست و هفتم (روز مبعثمستحب است.

۱.۳ - نماز‌های مستحبی

خواندن دوازده رکعت (شش تا دو رکعتى) نماز مستحب در شب نیمه و شب و روز بیست و هفتم؛ رجب مستحب است.

۱.۴ - زیارت امام حسین

زیارت امام حسین (علیه‌السّلام) در اوّل و نیمه آن مستحب است.

۱.۵ - زیارت امام رضا

زیارت امام رضا علیه‌السّلام در طول ماه از دیگر مستحبات ماه رجب است.

۱.۶ - عمره مفرده

گزاردن عمره مفرده در ماه رجب، مستحب و نسبت به ماههاى دیگر فضیلتش بیشتر است و در روایتى فضیلت آن برابر با فضیلت حج دانسته شده است.

۱.۷ - احرام قبل از میقات

احرام بستن قبل از میقات صحیح نیست؛ مگر براى دو دسته:
یکى- بنابر قولى- کسى که نذر کرده قبل از میقات محرم شود و دیگرى کسى که مى‌خواهد در ماه رجب عمره به جا آورد و بیم آن دارد که اگر احرام را تا میقات به تأخیر اندازد، ماه رجب پایان یابد. چنین کسى براى درک فضیلت عمره رجب مى‌تواند قبل از میقات محرم شود، هرچند باقى اعمال عمره در غیر ماه رجب واقع شود.


۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۱۱۳.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۳۶.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۱۸.    
۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۴۶۵.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۹۸.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ۴۵۸.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۳۰۳.    
۹. محقق حلی، محمد بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۸۰۶.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب‌، ج۱۰، ص۱۷۹     .
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۲۲-۱۲۴.    فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، ج۴، ص۶۳.    


جعبه ابزار