• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمجمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جمجمه به استخوان سر که وظیفه محافظت از مغز را دارد، گفته می‌شود.محفظه استخوانى سر است که مغز را احاطه کرده است.


ازآن درباب قصاص ودیات نام برده‌اند.
۳.۱ - دیه آسیب جمجمه

آسیب زدن به جمجمه مسلمانى که منجر به شکستن آن گردد، موجب ثبوت دیه بر جانى است و دیه آن ده شتر است که بنابر قول گروهى در فرض خطا، دو شتر ماده یک ساله و دو شتر نر دو ساله و سه شتر ماده دو ساله و سه ماده شتر سه ساله و در فرض شبه خطا، سه حِقّه، سه بنت لبون و چهار شتر آبستن خواهد بود.
از شکستن جمجمه به هاشمه تعبیر مى‌شود .
[۱] مفتاح الکرامة، ج۲۱، ص۳۷۴-۳۷۵.
[۲] ریاض المسائل، ج۱۴، ص۳۱۳.
[۳] مجمع المسائل، ج۳، ص۲۵۹.


۳.۲ - دیه آسیب مغز

دیه شکستن جمجمه که جراحت آن به پرده مغز رسیده- و از آن به مأمومه یا آمّه تعبیر مى‌کنند- یک سوم دیه کامل است.

۳.۳ - دیه هاشمه و مأمومه

بنابر قول مشهور، در هاشمه و مأمومه، در صورت عمدى بودن جنایت، قصاص ثابت نیست، بلکه تنها دیه ثابت است.
[۵] ریاض المسائل، ج۱۴، ص ۱۵۵.
۱. مفتاح الکرامة، ج۲۱، ص۳۷۴-۳۷۵.
۲. ریاض المسائل، ج۱۴، ص۳۱۳.
۳. مجمع المسائل، ج۳، ص۲۵۹.
۴. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۳۴.    
۵. ریاض المسائل، ج۱۴، ص ۱۵۵.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۱۰۲.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه
جعبه ابزار