• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تبانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتبانى قرار پنهانى دو نفر علیه فرد سوم را گویند.
از تبانى به مناسبت در بابهایى چون تجارت و شفعه سخن رفته است.


۱ - حکم تبانی

[ویرایش]

حکم تبانى محکوم به حکم امرى است که بر آن تبانى شده است. اگر مورد تبانى امرى حرام باشد تبانى نیز حرام خواهد بود و اگر مشروع باشد، جایز است.

۲ - مصداق تبانی حرام

[ویرایش]

از مصادیق تبانى حرام نجش در معامله است؛ بدین معنا که فردى بدون آنکه قصد خرید داشته باشد براساس تبانى قبلى با فروشنده، براى کالا ى عرضه شده قیمت بالایى پیشنهاد مى‌ کند تا دیگرى بشنود و آن را با بهاى بیشتر بخرد.

۳ - مصداق تبانی جایز

[ویرایش]

از موارد جواز تبانى این است که کسى براى ایجاد مانع از اعمال حق شفعه از سوى شفیع با تبانى قبلى مال شریک را با قیمت بیشترى مى‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقى‌مانده را ابراء مى‌ کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد عقد را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۲،ص۴۷۶-۴۷۷.    
۲. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۴۱.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۲۷.    


رده‌های این صفحه : شفعه | فقه | معاملات
جعبه ابزار