• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تأکید (عام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاکید (عام)، لفظ دال بر تقریر و تاکید یک مطلب است.


۱ - تعریف تاکید و اقسام آن

[ویرایش]

بعضی کلمات در اعراب، استقلال ندارند؛ بلکه اعراب آن‌ها تابع اعراب کلمه دیگری است که آن را «متبوع» می‌گویند. «تاکید»، تابعی است که برای تقریر و تاکید مقصود (متبوع) آورده می‌شود، و آن بر دو گونه است: لفظی و معنوی؛ مانند: (فسجد الملآئکة کلهم اجمعون) "پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند" با آوردن «کلهم» و «اجمعون» تاکید صورت گرفته است.
[۴] طالقانی، کمال الدین، اصول قواعدعربی، ص۲۰۸.


۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

ادات تاکید؛ تاکید لفظی؛ تاکید معنوی.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حجر/سوره۱۵، آیه۳۰.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص(۳۸۴-۴۰۵).    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص(۲۲۱-۲۲۴).    
۴. طالقانی، کمال الدین، اصول قواعدعربی، ص۲۰۸.


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تأکید (عام)».    جعبه ابزار